Eloquent ORM İle Veritabanı İşlemleri

Eloquent ORM, Laravel’in veritabanı ile çalışmak üzere sunduğu ActiveRecord uygulamasıdır. Tüm veritabanı tablolarına, her biri için oluşturulan Model ile ulaşılabilir. Model yapıları tablolarda sorgular çalıştırmaya ve yeni kayıtlar eklemeye izin verir.

Model Oluşturma

Başlangıç olarak yeni bir Eloquent modeli oluşturalım. Model yapıları varsayılan olarak app klasöründe bulunur. Tüm Eloquent modelleri Illuminate\Database\Eloquent\Model sınıfından türemektedir.

make:model Artisan komutunu kullanarak yeni bir model örneği oluşturabiliriz.

Model oluştururken aynı zamanda bir de migration oluşturmak istersek –migration veya -m seçeneğini kullanabiliriz.

Eloquent Model Kullanımı

Örnek olarak flights veritabanı tablosundan girdileri okuyan ve yenilerini kaydeden bir Flight model sınıfı oluşturalım.

Tablo İsimleri

Dikkat ettiyseniz Eloquent’a Flight modeli için hangi tabloyu kullanacağımız söylemedik. Kendimiz farklı bir tablo ismi belirtmediğimiz sürece, modelin çoğul ismine denk gelen tablo kullanılır. Örneğimizde Flight modeline ait kayıtlar flights tablosunda tutulacaktır. Aynı zamanda kendimiz başka bir tablo ismi de tanımlayabiliriz.

Örnekten de anlaşılacağı üzere model sınıfı içerisinde $table özelliğini kullanarak tablo ismini kendimiz belirttik. Artık yapacağımız bütün işlemler my_flights tablosu üzerinden gerçekleşecektir.

Primary Key

Eloquent her tablo için id isminde bir primary key atamaktadır. Yine tablo isminde olduğu gibi $primaryKey özelliğine bir değer atayarak bu ismi değiştirebiliriz.

Aynı zamanda primary key artan şekilde tam sayı değerine sahiptir. Eğer bu durumu da değiştirmek istersek public $incrementing özelliği için false değeri atamamız gerekiyor.

Timestamp

Eloquent, varsayılan olarak bütün tablolarda created_at ve updated_at sütunlarını kullanmaktadır. Eğer bu sütunların otomatik olarak Eloquent tarafından yönetilmesini istemiyorsak $timestamps özelliğine false değeri atamalıyız.

Eğer timestamp’lerin formatlarını düzenlemek istersek $dateFormat özelliğni kullanıyoruz. Bu özellik tarih niteliklerinin veritabanına nasıl kaydedileceğini belirler.

Veritabanı Bağlantısı

Eloquent, aksi belirtilmediği sürece varsayılan bağlantı ayarlarını kullanmaktadır. Ancak farklı bir bağlantı için $connection özelliğini kullanabiliriz.

Model İle Veritabanı Kayıtlarına Toplu Erişim

Bir model ve onunla ilişkili olan veritabanı tablosu oluşturduğumuzda, tablodaki girdileri elde etmeye başlayabiliriz. Her Eloquent modeli, tablolar üzerinde hızlı bir şekilde sorgular hazırlamamızı sağlayan yapılar olarak düşünülebilir.

FlightController isminde bir controller sınıfı oluşturalım. Bu sınıfta Flight modeline erişerek veritabanındaki girdileri okuyalım.

Sütun Değerlerine Erişim

Bir Eloquent model örneğine sahipsek, herhangi bir sütundaki değerlere ulaşabiliriz. Örneğin, her Flight örneğini döngüye sokarak, name ismindeki sütunda var olan değerleri ekrana yazdıralım.

Sorgulara Kısıtlar Ekleme

all metodu tablodaki bütun sonuçları döndürmektedir. Her Eloquent modeli bir sorgu hazırlayıcısı (query builder) olduğundan, sorgulara ek olarak kısıtlar ekleyebilir ve get metodunu kullanarak sonuçları elde edebiliriz.

Collection

all ve get metotlarıyla birden fazla sonuç elde ettiğimizde Illuminate\Database\Eloquent\Collection sınıfının bir örneği dönmektedir. Collection sınıfı, Eloquent sonuçlarıyla çalışmak için çeşitli yardımcı metotlara sahiptir. Aynı zamanda bir dizi gibi döngü içerisinde kullanabiliriz.

Chunk Metodu

chunk metodu ile binlerce kaydı aynı anda elde etmek yerine, daha küçük parçalara bölerek elde edebiliriz. Bu da özellikle büyük veri setleriyle çalışıldığında belleğin korunmasına yardımcı olur.

İlk argüman ile her işlemde kaç kayda erişeceğimizi belirtiyoruz. Fonksiyon ile eriştiğimiz bu kayıtları kullanabiliriz. 200 kayıt için bu işlem tamamlandığında bir sonraki 200 kayıt için tekrar çalışacaktır.

İşaretçiler Kullanma

cursor metodu veritabanı kayıtlarında bir işaretçi kullanarak yineleme yapmamızı sağlar. Büyük verilerle çalışıldığında büyük oranda bellek kullanımını düşürür.

Model İle Tek Satıra Erişim

İstenilen tablo için bütün kayıtları döndürmek yerine, tek satırları elde etmek için find ve first metotlarını kullanmaktayız. Tüm kayıtlar all ve get metotlarıyla collection olarak geri dönerken, bu iki metotta bir model örneği dönmektedir.

İlk satırda primary key (id) değerini kullanarak bir satıra ulaştık. find metodu ile tablonun primary key değerlerini bir dizi içinde kullanarak eşleşen sonuçları collection halinde döndürebiliriz.

Kayıt Bulunamaz İse Hata Döndürme İşlemi

Bir model bulunamazsa hata değeri göndermek isteyebiliriz. Bu işlem özellikle route ve controller içerisinde kullanışlıdır. findOrFail ve firstOrFail metotları sorgudaki ilk sonucu elde etmektedir. Eğer herhangi bir sonuç bulunamazsa Illuminate\Database\Eloquent\ModelNotFoundException döndürülmektedir.

Count, Sum, Max Fonksiyonları

Sql sorgularında kullandığımız count, sum, max ve diğer fonksiyonlar sorgu hazırlayıcısı (query builder) tarafından desteklenmektedir.

Bu fonksiyonlar tüm model örneği yerine sayısal değer döndürmektedir.

Insert

Veritabanına bir kayıt eklemek için, yeni bir model örneği oluşturup değerlerini atamamız yeterlidir. Kayıt işlemi için en son save metodunu kullanmaktayız.

Örnekte name parametresine HTTP isteği ile gelen name değerini atadık. save metodunu kullandığımızda, veritabanına yeni bir kayıt eklenmiş olacaktır. created_at ve updated_at alanları otomatik olarak ayarlanacağı için ayrıca belirtmemize gerek yoktur.

Update

Veritabanında var olan bir kaydı değiştirirken de yine save metodunu kullanmaktayız.  Güncelleme işlemi için önce kayda ulaşmalı, ardından değerlerini atamalı ve son olarak save metodunu çalıştırmalıyız. updated_at alanı yine otomatik olarak değişeceği için belirtmemize gerek yoktur.

Örnekte id değeri 1 olan satıra ulaştık. name değerini güncelledik ve son olarak save metodu ile kaydettik.

Güncelleme işlemini birden fazla satır için kullanabiliriz. Örneğin aşağıdaki uygulamada tüm uçuşlar için active ve varış yeri San Diego olanlar seçilerek güncelleme yapılmıştır.

update metodu sütun ve değer çiftinden oluşan bir dizi değeri ile çalışmaktadır. Örnekte delayed sütunundaki değer bu satırlar için 1 olarak güncellendi.

Delete

Bir modeli silmek için delete metodunu kullanıyoruz.

Örnekte Flight modelinde id değeri 1 olan satırı silmiş olduk.

Var Olan Modeli Anahtar Değer İle Silme

Yukarıdaki örnekte delete metodunu kullanmadan önce modeli elde etmemiz gerekiyordu. Eğer sileceğimiz modelin primary key değerini biliyorsak, modeli elde etmeden destroy metoduyla silebiliriz.

Sorgu Kullanarak Silme İşlemi

Modeller üzerinde sorgu kullanarak karşılık gelenleri silebiliriz.

Yukarıdaki örnekte active değeri 0 olan modeller silinecektir.

2 Yorum

  1. Anar Samadov
  2. Mustafa Çolakoğlu

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: