Javascript Dersleri 1 – Değişkenler

Değişken Nedir?

Bir değişken herhangi bir sayı, bir karakter dizisi (string) gibi değerleri tutan yapıdır. Fakat değişkenler hakkındaki en önemli özellik tuttukları değerin değişebilir olmasıdır. Hemen bir örnekle başlayalım:

HTML etiketlerini kullanarak buton oluşturduk.

Örneği incelediğimizde butona tıklandığında birkaç satırlık kod bloğunun çalıştığını görüyoruz. İlk satırda bir kutu çıkartıp kullanıcıya ismini soruyor ve onu ‘isim’ değişkenine atıyoruz. İkinci satırda ise isim değişkenindeki değeri karşılama mesajıyla birlikte yazdırıyoruz.

Değişken kullanımının daha iyi anlaşılması için bu örneği bir de değişken kullanmadan yapmaya çalışalım. Bu durumda olası tüm sonuçlar için bir kontrol ifadesi kullanmamız gerekecekti.

Yukarıdaki örnekte ismi kullanıcıdan aldık ancak değişken kullanarak ifadeyi yazdırmak yerine olası her ifade için kontrol etmeye kalktık.

Değişkenlerle ilgili ikinci önemli nokta ise sadece string ve sayı değil herhangi birşey saklayabiliyor olmalıdır. Kompleks veriler ve hatta tümüyle bir fonksiyon dahi bir değişkende saklanabilir. Değer saklamakla ilgili bir ayırt edici nokta bulunur. Değişkenin kendisi sakladığı değer değildir, bir değişken sadece değer tutan bir yapıdır ve sürekli değişebilir.

 

Değişken Oluşturma

Değişken oluşturmak için öncelikle onu deklare etmemiz yani bildirmemiz gerekir. Bunu Javascript’te yapmak için var anahtar kelimesini ve ardından değişkenin ismini kullanıyoruz.

Değişkenler tanımlandıktan sonra isimleri kullanılarak çağrılabilirler.

Şu anda herhangi bir değere sahip olmadıklarından çağrıldıklarında undefined dönecektir. Eğer tanımlanmamış bir değişken çağrılırsa hata mesajı alınır.

Değişkene Değer Atama

Değişkene tanımlandıktan sonra bir değer atanabilir. Bunun için değişken isminin yanına = (eşittir) ifadesi ve alacağı değer girilir. Örneğin:

Değer ataması yapılmış bir değişkeni daha sonra çağırdığımızda, o değeri döndürecektir. Örneğin:

yazdığımızda bize ‘Bob’ değerini dönecektir.

Değişkenlere oluşturuldukları esnada bir değer atanabilir. Örneğin:

Değişkenin Değerini Değiştirme

Değişkene bir değer atandıktan sonra farklı bir değer verilerek güncelleme yapılabilir. Örnek olarak:

İsimlendirme Kuralları

Değişkenlere istediğimiz isimleri verebiliyoruz ancak belli sınırlamalar bulunuyor. Genel olarak Latin alfabesi karakterleri (0-9, a-z, A-Z) ve alt çizgi karakterini kullanmalıyız. Kurallardan bahsetmek gerekirse:

  1. Latin alfabesi karakterleri dışındaki karakterler hataya sebep verebileceği gibi, kodun başkaları tarafından anlaşılmasını da zorlaştıracaktır.
  2. İsimlerin ilk karakteri olarak alt çizgi kullanmamak gerekir. Javascript tarafından özel durumlar için kullanılmıştır, dolayısıyla karmaşıklığa sebep olabilir.
  3. İlk karakter olarak sayı verilemez. Bu duruma izin yoktur ve hata verecektir.
  4. Birden fazla kelime birlikte kullanılırsa ‘lower camel case’ yöntemi tercih edilmelidir. Yani bütün kelimeler küçük harfle yazılmalıdır ancak bir kelime bittikten sonra diğer kelimenin ilk harfi büyük harf olur.
  5. Değişken isimleri sakladıkları değeri yansıtmalıdır. Bu nedenle tek karakter değişkenler veya uzun cümleler tercih edilmemelidir.
  6. Büyük küçük harf duyarlılığı vardır. Örneğin benimAdim ile benimadim farklı değişkenlerdir.
  7. Son olarak ise Javascript tarafından kullanılan kelimeleri  değişken ismi olarak kullanmamak gerekir. Örneğin var, function, let, for gibi kelimeler değişken ismi olarak verilmemelidir.

Değişken Türleri

Değişken türleri olarak şu ana kadar string ve sayılar olmak üzere iki türden bahsettik. Bunlarla birlikte birkaç farklı değişken türü daha bulunmaktadır.

Sayılar

Tamsayılar ve ondalık sayıları değişkenlerde sakalayabiliriz. Diğer bazı programlama dillerinde olduğu gibi değişkenin türünü belirtmemize gerek yoktur. Bir sayı atamak için tırnak işaretleri olmadan değeri yazılır.

String

String’leri (karakter dizileri) yazı parçaları olarak adlandırabiliriz. Bir değişkene string değer vermek için tek tırnak veya çift tırnak içerisine almak gerekir.

Boolean

Boolean değerler sadece iki değer alırlar: true ve false. Genellikle bir koşulu test etmek ve kodun istenilen şekilde çalışması için kullanılırlar.

Boolean değişkenlerin farklı bir kullanım şekli daha bulunur. Değer olarak direk bir kontrol ifadesi alabilirler.

Yukarıdaki örnekte deneme değişkeni true (doğru) değerini alacaktır.

Diziler

Eğer bir değişkende birden fazla değer saklamak istiyorsak dizileri kullanmaktayız. Diziler köşeli parantez ile belirtilir ve aldıkları değerler virgülle ayrılır.

Diziler bir kez tanımlandıktan sonra değerlerine erişilebilir.

Köşeli parantez içerisinde verdiğimiz değer dizi index’ini ifade etmektedir. Bir başka deyişle kaçıncı değeri istediğimizi belirtmiş oluyoruz. Javascript’te dizilerin ilk elemanının index’i 0’dır (sıfır).

Yukarıdaki örnekte ilk satır ‘Jim’ ikinci satır ’10’ sonucunu verecektir.

Nesneler

Gerçek hayattaki bir nesnenin bir kod bloğuna dönüşmüş hali obje (nesne) olarak ifade edilmektedir. Örneğin bir kişi nesnesini düşünelim. Bu nesne isim, boy, kilo, konuştuğu dil gibi özellikleri içerecektir.

Nesne içerisindeki bir değere ulaşmak için nokta gösterimini kullanıyoruz.

 

 

Son olarak; Javascript’te bir değişkenin türünü öğrenmek için  typeof fonksiyonunu kullanırız. Örnek verelim:

Yukarıdaki örnek bize ‘number’ değerini dönecektir.

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: