Javascript Dersleri 2 – Sayılar ve Matematiksel İşlemler

Javascript’te Sayılar ve Matematiksel İşlemler

Sayı Türleri

Programlamada sayıları tanımlamak için farklı türler kullanıyoruz. Örneğin:

 • Integer tam sayıları (2, 3, -4) gösterir.
 • Float ondalıklı sayıları (32.4 ve 23.1234 gibi) gösterir.
 • Double float türüne göre daha büyük sayılarda daha doğru değerler verir.

Aynı zamanda değişik sayı sistemlerine sahibiz. Decimal ondalık tabanlı sayıları ifade eder (0-9 arası). Farklı olarak:

 • Binary — Bilgisayarlar için en düşük seviye dildir (0-1).
 • Octal — Sekiz’lik tabandır (0-7).
 • Hexadecimal — 16’lık tabandır. 0-9 arası sayıları ve daha sonra a-f arası harfleri kullanır. CSS’te renklendirme verirken karşılaşmış olabilirsiniz.

Javascript diğer bazı programlama dillerinin aksine sayı türlerinin tümü için tek veri türüne sahiptir: Number. Yani Javascript’te ondalık bir sayı ile bir tam sayı aynı veri türündedir.

Örneklerle başlayalım.

Öncelikle iki farklı sayı türü girelim ve ekrana yazdıralım.

Sayı değerlerinin tırnak işareti olmadan yazıldığına dikkat etmiş olmalısınız. Şimdi bu değişkenlerin türlerini yazdıralım.

typeof ile değişkenlerin türlerini yazdırabiliyoruz. Bu iki ifade bize aynı sonucu dönecektir: Number. Bu durum sayılar üzerinde işlemler yaparken işimizi bir hayli kolaylaştıracaktır.

Aritmetik İşlemler

Aritmetik operatörleri örneklerle açıklayalım.

 • + (Toplam) : İki sayıyı toplar (6 + 1).
 • – (Çıkarma): Soldaki sayıdan sağdaki sayıyı çıkartır (7 – 3) .
 • * (Çarpma): İki sayıyı çarpar (4 * 8).
 • / (Bölme): Soldaki sayıyı sağdaki sayıya böler (9 / 3).
 • % (Kalan, Modül): Bölme işleminden sonra kalan sayıyı ifade eder. Örneğin 7’yi 3’e böldüğümüzde bu aritmetik operatör ile 1 kalanını elde ederiz.

Operatör Önceliği

Matematik’ten bildiğimiz işlem sırası burada da geçerlidir. Öncelikle çarpma ve bölme işlemleri ardından toplama ve çıkarma ele alınır. Eğer bir işlemin diğerinden daha önce hesaplanmasını istiyorsak paranteze alabiliriz. Parantez içindeki işlem diğerlerinden daha önceliklidir.

Artırma ve Azaltma Operatörleri

Bazı durumlarda değişkene atadığımız sayının değerini birkaç kez artırmak veya azaltmak isteyebiliriz. Bu durumlarda artırma (++) ve azaltma (–) operatörlerini kullanmaktayız. Artırma ve azaltma operatörleri genellikle döngüler için kullanılır. Örneğin döngülerdeki her bir elemana ulaşmak ve gerekli işlemlerden sonra bir sonraki elemana geçmek için artırma operatörünü kullanmaktayız.

Örneklerle açıklayalım.

Artırma veya azaltma operatörünün kullanılabilmesi için değerin bir değişkene atanmış olması gerekir.

Yukarıdaki örnek bize hata döndürecektir. Şimdi geçerli bir örnek yapalım.

Bunu yaptığımızda 4 değerinin ekrana basıldığını görürüz. Çünkü tarayıcı önce değeri döndürür ardından değeri bir artırır. sayi1 değişkenini tekrar yazdırmak istersek bu kez 5 değerini elde ederiz. Aynı durum azaltma operatörü için de geçerlidir.

sayi2 değişkenini ilk kez ekrana yazdırdığımızda 6 değerini verir. Daha sonra azaltma operatörünü uygular. İkinci kez ekrana bastığımızda 5 değerini elde ederiz.

Eğer bir değişkenin değerini önce artırmak / azaltmak istiyorsak operatörü sona değil başa koymalıyız.

Bu durumda önce artırma / azaltma işlemi uygulanacak sonra değeri yazılacaktır.

Atama Operatörleri

Atama operatörleri, bir değişkene değer atayan operatördür. En basit örneği = (eşittir) operatörüdür. Soldaki değişkene sağdaki değeri atamaktadır.

Bunun yanısıra kodu daha efektif hale getirmek için kullanabileceğimiz bazı kısayollar bulunmaktadır.+= Toplam ataması: Sağdaki değer ile soldaki değeri toplar ve çıkan sonucu döndürür.

-= Çıkartma ataması: Soldaki değerden sağdaki değeri çıkarır ve sonucu döndürür.

*= Çarpma ataması: Soldaki değer ile sağdaki değeri çarpar ve sonucu döndürür.

/= Bölme ataması: Soldaki değeri sağdaki değere böler ve sonucu döndürür.

Karşılaştırma Operatörleri

Bazı durumlarda bir ifadenin doğru veya yanlış olmasına göre hareket etmek isteyeceğiz. Bu durumlar için karşılaştırma operatörlerini kullanıyoruz.

 • === (eşittir): İki değerin birbirine eşit olması halinde true, aksi halde false döndürür.
 • !== (eşit değildir): İki değerin birbirine eşit olmaması halinde true, aksi halde false döndürür.
 • < (küçüktür): Soldaki değerin sağdaki değerden daha küçük olması halinde true, aksi halde false döndürür.
 • > (büyüktür): Soldaki değerin sağdaki değerden daha büyük olması halinde true, aksi halde false döndürür.
 • <= (küçük eşittir): Soldaki değerin sağdaki değerden küçük veya eşit olması durumunda true, aksi halde false döndürür.
 • >= (büyük eşittir): Soldaki değerin sağdaki değerden büyük veya eşit olması durumunda true, aksi halde false döndürür.

Javascript’te karşılaştırma operatörü olarak == veya != kullanıldığını görmüş olabilirsiniz. Bu iki operatör ifadenin değerlerini karşılaştırır ancak veri türlerini karşılaştırmaz. === ve !== ise hem ifadenin değerini hem de veri türünü karşılaştırır.

Örneklerle açıklayalım. Üç veri türünde aynı değere sahip üç değişken oluşturalım ve karşılaştırma yapalım.

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: