Javascript Dersleri 3 – String’ler (Karakter Dizileri)

Javascript’te String İfadeler

String’lerin ilk başta sayılara benzediği söylenebilir fakat derinlemesine incelediğimizde aralarında ciddi farklar olduğunu göreceğiz.

String Oluşturma

Sayılarda olduğu gibi karakter dizilerini bir değişken ile belirtebilir, ilk değerini atayabilir ve değerini döndürebiliriz. String ifadeleri tek farkla tırnak işaretleri arasına almaktayız.

Eğer string ifadeye değer atarken tırnak işareti koymaz veya bir tanesini unutursak hata alacağız. Örneğin:

bu satırlar çalışmayacaktır. Tırnak işaretleri konulmamış herhangi bir string ifadenin bir değişken ismi, özellik ismi veya javascript tarafından ayrılmış özel kelimelerden biri olduğu varsayılır. Tarayıcı tırnak işaretlerini bulamadığı taktirde hata verecektir.

Yukarıdaki ifade ise eğer daha önceden string değişkeni mevcutsa hatasız bir şekilde çalışacaktır.

Tek Tırnak ve Çift Tırnak

Javascript’te string ifadeler için tek veya çift tırnaktan herhangi birini seçip kullanabiliriz. Her ikisi de düzgün şekilde çalışacaktır.

Tek veya çift tırnak kullanımı kişisel tercihe bağlıdır ancak bunlardan bir tanesini seçmeli ve kodun kafa karıştırıcı olmaması için diğer string ifadelerde de ona bağlı kalmalıyız. Ayrıca bir string değişkende aynı anda ikisini kullanmaya kalktığımızda hata almaktayız.

Böyle bir durumda tarayıcı tırnak işaretinin kapanmadığını düşünecek ve hata döndürecektir.

Kaçış Karakterleri

Bir string ifade içerisinde de tek veya çift tırnağı kullanmak isteyebiliriz. Örneğin:

dediğimizde tarayıcı string ifadenin bitiş noktasını anlamayacak ve ikinci tırnak işaretinde string’in sonlandığını düşünecektir. Bu durumdan kaçınmak için Javascript’te ters slash (\) karakterini kullanmaktayız.

Yukarıdaki ifadeyi

şeklinde değiştirdiğimizde bu hatayı engellemiş oluruz.

String’leri Bir Arada Kullanma (Concatenate)

Concatenate programlamada bir araya getirme anlamında kullanılır. Javascript’te string ifadeleri bir araya getirmek için (+) işareti kullanılır. Artı operatörünü sayıları toplamak için de kullanıyorduk fakat burdaki amacı tamamen farklıdır. Bir örnekle açıklayalım.

birlestir ifadesini yazdırırsak eğer ekrana

değerini yazacaktır. Yukarıdaki örnekte iki string ifadeyi bir arada kullandık fakat aynı anda ikiden fazla string’i de kullanabiliriz. Yine herbiri arasına + operatörü ekliyoruz.

Değişken halinde tutulan karakter dizileri ile aktif durumdaki karakter dizilerini de bir arada kullanabiliriz.

Sayılar ve String’ler

Bir sayı ve string arasında birleştirme (ya da toplama) operatörü olan + ifadesini kullanırsak nasıl bir sonuç elde edeceğimize bakalım.

Böylesi bir durumda belki hata fırlatması gerektiğini düşünebilirsiniz fakat bu kod hatasız şekilde çalışacaktır. İki farklı tipteki ifade ile karşılaşan tarayıcı, string’i sayıya çevirmek yerine daha mantıklı olacak şekilde sayıyı string’e çeviriyor ve iki karakter dizisi arasında birleştirme işlemini yapıyor. Yukarıdaki ifadeyi konsolda yazdırırsak ekrana

yazacaktır.

Aynı durumu iki sayı için de deneyebiliriz. Sayıları tırnak işareti içine alarak string haline getirebiliriz.

Yukarıdaki ifadenin ardından typeof  ile değişkenin türünü kontrol edersek string olduğunu görebiliriz.

Eğer elimizde bir sayı var ve onu string’e çevirmek fakat orijinal halini değiştirmek istemiyorsak veya tam tersi string’i sayıya çevirmek fakat aynı zamanda string ifadeyi saklamak istiyorsak kullanacağımız iki yöntem ile bunları sağlayabiliriz.

Number nesnesi aldığı değerin ne olduğuna bakmaksızın sayıya çevirmeye çalışır.

Yukarıdaki kod bloğunda sayi değişkeninin türü “number” olarak yazacaktır.

Aynı zamanda sayıları string’e çevirmek için kullandığımız toString() isimli bir metot bulunmaktadır.

Yukarıdaki kod bloğunda karakterDizisi değişkeninin türü “string” olarak yazacaktır.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: