Laravel 5 HTTP Request (İstek) Yapısı

Laravel 5 HTTP  Request (İstek) Yapısı

Sorguya Erişim

Laravel framework’te yapılan HTTP isteklerine erişmek için controller içerisindeki metotlarımıza Illuminate\Http\Request sınıfının örneğini ekliyoruz. 

Bir controller sınıfı oluşturduğumuzu varsayalım. Bu sınıfın içerisinde store isimli aldığı veriyi veritabanına kaydetmek üzere kullandığımız metot bulunsun. Bu metot içerisinde yapılan istekleri kullanmak için aşağıdaki gibi bir yapı oluşturmalıyız.

Görüleceği üzere Request sınıfının bir örneğini oluşturduk ve $request isimli değişkenle kullandık. Sınıfı bu kısa haliyle kullanabilmek için kodlarınızın başına

eklemeyi unutmayın. Eğer controller içerisindeki metot aynı zamanda başka bir rota parametresi içeriyorsa, bu argümanı sınıf örneğinin ardından yazmamız yeterli olacaktır. Örneğin aşağıdaki gibi bir rota tanımlayalım.

Hem request sınıfını hem de id parametresini kullanmak için metodumuz aşağıdaki gibi olmalıdır.

 

Eğer birden fazla parametre alacak olsaydı, bunları da metoda aynı düzende ekleyebilirdik.

Request Bilgisi

Daha önceden kullandığımız Illuminate\Http\Request sınıf örneği, HTTP isteklerini tanımlamak için bize bir çok metot sağlamaktadır. Bu sınıf aynı zamanda Symfony\Component\HttpFoundation\Request'ten türemiştir. Bu da Request sınıfında Symfony framework’e ait metotları da kullanabileceğimiz anlamını taşır.

İstek Yapılan URI Elde Etme

path metodu yapılan isteğin URI bilgisini döndürür. Örneğin http://domain.com/foo/bar adresinden bir istek geldiğini düşünelim. path metodu bize foo/bar ifadesini döndürecektir.

is metoduyla gelen isteğin URI adresini kontrol edebiliriz. Aynı zamanda yıldız işaretini (*) joker karakter olarak kullanabiliriz.

Sadece istek yapılan URI değil de tüm URL bilgisini elde etmek istiyorsak url veya fullUrl metotlarını kullanmalıyız.

Örnekten de anlaşılacağı üzere url metodu tüm URL bilgisini sorgu ifadesi olmadan verirken fullUrl metodu sorgu bilgisini de dahil eder.

Eğer URL bilgisini aldıktan sonra ekleme yapmak istiyorsak fullUrlWithQuery metodunu kullanacağız. Örneğin aşağıdaki uygulamada domain.com/foo ifadesine sorgu ekleyerek domain.com/foo?bar=baz şekline dönüştürdük.

Request Metodunu Elde Etme

method metodu yapılan HTTP isteğinin türünü döndürür. isMethod ise kontrol amaçlı kullanılabilir.

Girdileri (Input) Elde Etme

Yapılan isteklerde gönderilen verileri okumak için input metodunu kullanıyoruz. Bu metodu kullanırken verinin hangi HTTP eylemiyle gönderildiğinin bir önemi olmadığını söyleyelim.

Bu metoda ikinci bir argüman ekleyerek varsayılan değer olarak kullanabiliriz. Eğer istekte bu argümana bir değer atanmazsa, bizim belirlediğimiz değer atanacaktır.

Formlar üzerinde dizi girdileriyle çalışırken, nokta (.) gösterimini kullanarak dizilere erişebiliriz.

JSON verilere erişmek için de aynı yöntem kullanılır. Ancak sayfada Content-Type üst başlık (header) bilgisinin application/json olarak tanımlanması gerekir.

Herhangi bir değerin istekte mevcut olup olmadığını kontrol etmek için ise has metodunu kullanıyoruz. Eğer değer mevcut ve boş değilse true değeri döndürmektedir.

İstekte var olan tüm girdi bilgilerini elde etmek için all metodu kullanılır.

Eğer input verisi içerisindeki sadece belli değerleri elde etmek istiyorsak only ve except metotlarından yararlanacağız.

Yukarıdaki kullanımın dışında, dizi değerleri halinde de kullanabiliriz. Her ikisi de aynı sonucu vermektedir.

Son olarak eğer uygulamamızda name isminde bir form alanı varsa, aldığı değere erişmek için aşağıdaki yöntemi kullanmaktayız.

Önceki Girdi (Old Input) Verilerine Ulaşma

Laravel girdi bilgilerini bir sonraki isteğe kadar saklamamıza izin verir. Bu özellik genellikle form bilgilerinde bir hata oluştuğunda kullanılır. Laravel’in validation servislerini kullandığımızda form alanları için çeşitli kısıtlamalar koyabiliriz. Kullanıcı eğer bir alanı hatalı veya eksik girerse, bir hata mesajı döndürerek formu yeniden göndermesini isteriz. İşte bu durumda tüm form bilgilerini daha önce girilen verilerle birlikte kullanıcıya yeniden göndermek için bu özelliği kullanmaktayız.

flash metodu kullanıcının bir sonraki isteğine kadar input bilgilerini o oturum için tutacaktır.

flashOnly ve flashExcept metotlarıyla kullanacağımız veya ayrı tutacağımız verileri belirleyebiliriz.

Input bilgilerinin ilişkili olduğu sayfaya yönlendirme yaptığımızda withInput metodunu kullanarak bilgileri o sayfaya aktarabiliriz.

Saklanan verileri kullanmak için old metodunu kullanmaktayız. Bu metot sayesinde daha önce o oturum için saklı tuttuğumuz bilgilere kolaylıkla erişebilmekteyiz.

Aynı zamanda kullanabileceğimiz bir de global old fonksiyonu bulunmaktadır. Eğer eski girdi bilgisini Blade şablonunda göstermek istiyorsak old fonksiyonundan yararlanabiliriz. Eğer herhangi bir değere sahip değilse null değer döndürmektedir.

 

 

 

Bir Yorum

  1. ako

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: