Laravel 5 Routing (Rota) Sistemi

Laravel 5 Routing (Rota) Sistemi

Laravel’in kendi sitesindeki dökümantasyonu Türkçe’ye çevirerek ve aynı zamanda farklı örnekler de kullanarak route (rota) sistemini anlatacağız. Laravel framework’te tüm rota yapıları app/Http/routes.php dosyasında tanımlanır ve seçilen rota otomatik olarak framework tarafından yüklenir. En basit şekliyle bir rota yapısını açıklayalım:

Yukarıdaki yapıda ilk olarak Route ifadesini kullandık. Bu tüm rota yapıları için geçerlidir. Ardından hangi metodu kullanacağımızı belirttik. Kullanılabilecek metotlar aşağıda verilmiştir.

  • get
  • post
  • put
  • patch
  • delete
  • options

Parantez içerisinde ilk ifademiz ana URL linkin sonuna eklenecek ifadeyi gösterir. Örneğin yapılandırmanızda laravel için kök dizini localhost olarak ayarladıysanız localhost/dunya yazdığınızda istediğimiz sayfaya ulaşabiliriz. Bu sayfanın hangi işlevi göreceğini ise ikinci parametrede tanımladığımız fonksiyon ile belirledik. Fonksiyon merhaba dünya değerini döndürmektedir. Belirtilen linki açtığınızda ekranda bu yazının olduğunu görebilirsiniz.

Not: Eğer kök dizini değiştirmediyseniz kullandığınız bağlantının sonuna dunya ifadesini ekleyerek ulaşabilirsiniz. Örneklerde kök dizin olarak localhost belirlenmiştir.

Varsayılan olarak routes.php sayfası bir rota grubuyla birlikte gelmektedir. Bu rota grubu web middleware yapısının uygulandığı ve kendisine bağlı tüm rotaları içeren bir yapıdır. web middleware grubu bize oturum durumu ve CSRF (Cross-site request forgerykoruması gibi özellikleri sağlar.

Bu rota grubunun dışına eklenen rotalar oturumlara (session) ve CSRF korumasına erişemez. Bu özelliklere sahip olmasını istediklerimizi bu grubun içerisine dahil etmeliyiz.

Laravel kurulumu gerçekleştirdikten sonra eğer bir değişiklik yapmadıysanız routes.php sayfası aşağıdaki gibi görünecektir.

Kullanabileceğimiz metotları daha önce açıklamıştık. Fakat istersek birden fazla metodu aynı rota için kullanabiliriz. Bunun için match metodunu kullanmamız yeterlidir. Ya da tüm metotları değerlendirmek istiyorsak bu durumda any metodunu kullanabiliriz. Her ikisi için de örnek verelim.

Rotanın hem get hem post metoduyla çalışabildiğini düşünelim. Bu durumda aşağıdaki gibi bir rota belirleyebiliriz.

Örnekte görüldüğü üzere match metodunu kullanarak birden fazla HTTP eyleminin tanımlanmasını sağladık. İlk parametrede köşeli parantez içerisinde bu eylemleri sıraladık. Ardından link olarak ana sayfayı belirttik ve fonksiyonu yazdık.

Tüm HTTP eylemlerinin değerlendirilmesi için any metodunu kullanabileceğimizi belirtmiştik. Bununla ilgili de bir örnek verelim.

Örnekte localhost/dunya şeklindeki rota için herhangi bir metot kullanabileceğini belirttik.

Rota Parametreleri

Kullanımı Zorunlu Parametreler

Bir örnek üzerinden giderek açıklayalım. Herhangi bir yazıyı göstermek için onun id değerini veya ismini kullanabiliyoruz. Bu gibi durumlarda belirtilen rotanın bu parametreleri zorunlu olarak almasını istiyorsak süslü parantezler içerisinde belirtmemiz gerekiyor. Örneği inceleyelim.

Get metodunu kullanan bir rota tanımladık. Kök dizin ardından kullanici ifadesi ve onun ardından zorunlu olarak id değerinin geldiğini görüyoruz. Bu durumda örnek bir kullanım biçimi localhost/kullanici/4 gibi düşünülebilir. Fonksiyon $id parametresi almaktadır. Bu değeri get metoduyla link satırından elde etmekte. Son olarak aldığı değeri ekrana yazdırmaktadır.

Birden fazla zorunlu parametre kullandığımızı varsayalım. Örneğin id ve yazi şeklinde iki parametremiz olsun.

Kullanımı yukarıdaki gibi olur. Örnek bir kullanım biçimi için localhost/id/4/yazi/ornek-yazi verilebilir.

İsteğe Bağlı Parametreler

Kullanımını zorunlu kılmadığımız parametreleri de diğerleri gibi süslü parantezler içerisine yazıyoruz. Fakat sonlarına keyfi olduklarını belirtmek için ? (soru işareti) ekliyoruz. Bu ifadelerin kullanımı için fonksiyon parametresinde varsayılan değeri de belirtmemiz gerekir.

Örnekte id parametresini sonuna soru işareti eklenerek keyfi kullanıma sahip olduğu belirtildi. Fonksiyonda ise varsayılan değer olarak 4 değeri atandı.

Rotaları İsimlendirme(Named Routes)

Rotaları isimlendirmek URL üretme ve özel rotalar için yönlendirme yapmayı kullanışlı hale getirir. Bunun için rota tanımlarken as dizi anahtarına değer atamak yeterlidir. Atadığımız değer artık o rotanın özel ismi olacaktır.

Örnekte kullanici/profil rotası için profil değeri atadık. Artık bu ifadeyi yönlendirme gibi özel durumlarda rota yerine kullanabiliriz.

Bu durumu genişletip rota için bir controller eylemi de tanımlayabiliriz.

İsimlendirmek için as anahtar sözcüğünü kullanmıştık. Controller sınıfı atamak için uses anahtarını kullanıyoruz. Ardından controller sınıfını ve bu sınıfın içindeki kullanmak istediğimiz metodu belirttik.

Rotanın sonunda name metodunu kullanarak da isimlendirebiliriz. Aynı örneği bu durum için değiştirelim.

Rota içerisinde herhangi bir dizi kullanmadık. Sonunda name özelliği ile isimlendirme yapmış olduk.

Rota Grupları ve İsimlendirme

Kullandığımız rota gruplarını da isimlendirebiliriz. Bu durumda grup içerisinde bulunan tüm rotaların önüne bir ön ek (prefix) olarak bu isim gelecektir.

Bir rota grubu oluşturduk ve isim olarak “admin::” atadık. Bu durumda bu grup içerisinde tanımladığımız tüm rotaların başına bu ifade gelecektir. Grup içerisinde bir rota tanımladık ve ona da “dashboard” ismini verdik. Artık bu rotaya erişmek için “admin::dashboard” ifadesini kullanmamız yeterli olur.

Rota Ön Ekleri

Rotaların bazıları için ortak olarak ön ek kullanmak isteyebiliriz. Örneğin kullanacağımız pek çok rota aynı parametreyi alacaksa bunları gruplayabiliriz. Sitenin admin bölümü için belirlediğimiz birden fazla rota olduğunu varsayalım. Bu durumda her biri için defalarca aynı ifadeyi yazmak yerine “admin” ifadesini ön ek olarak kullanabiliriz.

Örnekte bir rota grubu tanımladık ve ön ek olarak “admin” değeri verdik. Ardından bir rota tanımladık ve ona da “kullanicilar” ismini verdik. Artık bu rotaya “admin/kullanicilar” olarak erişmemiz mümkün olacaktır. “kullanicilar” dışında farklı rotalar eklememiz mümkün. Bu durumda aynı işlem onlar için de geçerli olur. Ön ekler bağlantılar için kullanılır. Yukarıda anlattığımız gruplara verilen isimlendirme ile karıştırılmamalıdır.

Şu ana kadar anlattıklarımız Laravel’e yeni başlayan biri için routing (rotalandırma) sistemini temel düzeyde anlamaya yeterli olacaktır. Fakat daha ileri seviye konuları özellikle güvenlik açısından öğrenmenizi tavsiye ediyoruz. Son olarak route fonksiyonunu kullanarak hem bir isimlendirme yapalım ve başka bir rotada bu ismi kullanarak yönlendirmenin nasıl yapılabileceğini açıklayalım.

Örnekte rota grubu oluşturduk ve ön ek olarak admin değerini verdik. İki rotamız bulunmaktadır. İlki “kullanicilar” bağlantısına sahip ve fonksiyon ile “profil” isimli rotaya yönlendirme yapmaktadır. İkinci rota ise “profil” bağlantısına sahip ve sonuna aldığı “name” metoduyla “profil” olarak isimlendirilmiştir. Tarayıcı ekranına localhost/admin/kullanicilar bağlantısını girdiğinizde sizi localhost/admin/profil sayfasına yönlendirecek ve ekrana “profil sayfası” yazısı çıkacaktır.

 

 

 

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: