Laravel Blade Template Kullanımı

Laravel Blade Template Kullanımı

Blade için, Laravel tarafından kullanıma sunulan basit ve aynı zamanda güçlü bir şablon motoru diyebiliriz. Diğer örneklerine göre farklı olarak, Blade view içerisinde düz PHP kod yazmanızı kısıtlamaz. Tüm Blade view’ları düz PHP kodu içerisinde yorumlanır ve değiştirilene kadar önbelleğe alınır. Blade view dosyaları .blade.php uzantısına sahiptir ve resources/views klasörü altında tutulurlar.

 Şablon (Template) Kalıtımı

Layout (Sayfa Düzeni) Tanımlama

Blade’in en önemli iki yararı şablon kalıtımı ve sayfayı ayrı bölümlere ayırma kolaylığı olarak söylenebilir. Başlangıç olarak basit bir örnek yapalım. İlk olarak bir “master” sayfa düzenini (layout) inceleyelim. Bir çok web uygulamasında aynı sayfa düzeni pek çok sayfada kullanılır. Bu durumda çatı bir sayfa düzeni tanımlayarak bunu her defasında tekrarlamaktan kurtulmuş oluruz.

Yukarıdaki örneği resources/views/layouts/master.blade.php olarak kaydedin.

Örnekten görüleceği üzere dosya tipik HTML etiketlerini içermektedir. Aynı zamanda @section ve @yield ifadeleri de bulunmakta. @section ile bir içerik bölümü tanımlarız. @yield ise tanımlandığı alanda her sayfada farklı değerler alan bir yer tutucu olarak söylenebilir.

Uygulamamız için bir sayfa düzeni tasarladığımıza göre bir de bu düzeni miras alacak alt sayfa oluşturalım.

Sayfa Düzenini Genişletme

Bir alt sayfa tanımlarken Blade motoruna ait olan @extends ifadesini kullanarak bir sayfa düzenini miras alabiliriz. @section ile tanımladığımız alanları alt sayfalara olduğu gibi ekleyebiliriz. Bu durumda alt sayfa “master” sayfa düzenindeki section içerisindeki yapıyı da miras alabilir. Daha önce @yield ile tanımladığımız alanların yer tutucular olduğunu belirtmiştik. Bu alanlara alt sayfalarda istediğimiz değerleri verip, farklı amaçlarla kullanabiliriz.

resources/views/child.blade.php içerisine aşağıdaki kodları ekleyip kaydedin.

Örnekte sidebar bölümü @parent ifadesini kullanarak master sayfa düzenindeki @section ile belirtilmiş sidebar’ı kullanmakta ve ardından sadece bu sayfa için geçerli olacak bilgiyi eklemektedir. Bu işlem üzerine yazma olarak değil öncekine yapılan ekleme olarak düşünülmelidir.

Verinin Gösterimi

Blade view’a gönderilen bir veriyi yazdırmak için süslü parantezler içerisine yazıyoruz. Örneğin bir route tanımlayalım.

name değişkenine bir değer atadık. Bunu Blade motorunda kullanmak için iki kez süslü parantez açıp kapatmalı ve arasına değişkenin ismini yazmalıyız.

View’a veri göndermek için herhangi bir sınır bulunmamaktadır. Aynı zamanda herhangi bir PHP fonksiyonunu da kullanarak ekrana veri yazdırabiliriz. Bunun için yine süslü parantezleri kullanıyoruz.

Not: Blade { } ifadeleri otomatik olarak PHP’nin htmlentities fonksiyonundan geçirilmektedir ve bu sayede olası XSS saldırılarını önlemektedir.

Verinin Var Olup Olmadığını Kontrol Etme

Eğer herhangi bir değişkenin tanımlandığından emin değilsek PHP kodlarıyla kontrol edebiliriz.

Bu kullanım yerine Blade bize daha kullanışlı kısa bir yol sunmaktadır.

Yukarıdaki örnekte eğer name isminde bir değişken varsa ekrana onun değeri, yoksa ‘Default’ yazmaktadır.

 

Veriyi Olduğu Gibi Ekrana Yazdırma

Varsayılan olarak Blade’in çift süslü parantez ile girilen veriyi htmlentities fonksiyonundan geçirdiğini biliyoruz. Eğer kullandığımız veriye güveniyorsak olduğu gibi ekrana yazdırmak için aşağıdaki kullanımı tercih edebiliriz.

Kontrol Yapıları

Blade motoru aynı zamanda PHP kontrol yapıları için kullanışlı kısayollar sunmaktadır. Bu kısayollar sayesinde daha temiz bir kodlama yaparak kontrol yapılarını kullanabiliriz.

IF Kontrol Yapıları

@if, @else, @elseif ve @endif ifadelerini kullanarak kontrol yapıları oluşturabiliriz.

@if ile başlayan kontrol yapısı @endif ile sonlanmıştır.

Blade motoru aynı zamanda @unless ifadesini de destekler. “unless” if yapısının tersi olarak çalışır ve “olmadıkça” anlamına gelir.

Yukarıdaki örnekte üyelik kontrolü yapılmakta ve eğer true değeri dönmezse kullanıcıya giriş yapmadınız ifadesi döndürülmektedir. Bu ifadeyi if ile kullanmış olsaydık olumlu anlamıyla düşünecek ve eğer true değeri dönerse giriş yaptınız şeklinde geri dönüş olacaktı.

Döngüler

Kontrol yapılarına ek olarak PHP’nin desteklediği döngü yapılarının da Blade motorunda kullanım olarak karşılığı bulunmaktadır.

Tüm döngüler PHP dilindeki kullanımıyla aynı olarak çalışmaktadır. Döngüler içerisinde continue ve break ifadelerini kullanmak da oldukça kolaydır.

@continue ve @break ifadelerini koşullarıyla birleştirerek tek satırda yazabiliriz.

Yorum Satırı Ekleme

Blade motoru view içerisinde yorum satırı eklemeye izin verir. Ancak HTML yorumlarının aksine yorum satırları HTML sayfa içerisinde gösterilmez. Diğer bir deyişle, sayfaya erişen bir kullanıcı sayfa kaynağını görüntülediğinde yorum satırlarını göremez.

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: