Laravel 5 Migration Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Laravel 5 Migration Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Migration, Laravel framework’te veritabanı için kullanılan versiyon kontrol sistemi benzeri bir yapı olarak düşünülebilir. Yazılım geliştirme yapan ekibe, uygulamanın veritabanı üzerinde kolayca değişiklik yaparak, bunları paylaşma imkanı sağlar.

Migration Oluşturma

Laravel ile migration oluşturmak için make:migration komutunu kullanıyoruz.

Oluşturulan migration database/migrations klasörü içerisinde yer alır. Her migration dosya adı aynı zamanda tarih bilgisini de içerir.

Migration oluştururken –create komutunu ekleyerek oluşturulacak tabloya başlangıçta bir isim verebiliriz. Ya da bir tabloya ekleme yapacaksak –table komutunu kullanabiliriz. Her ikisi için de örnek verelim

Daha önce  oluşturulan users tablosu için değişiklik yapacağımızı varsayalım.

Oluşturulacak migration için varsayılan yoldan farklı bir yere kaydetmek istersek –path komutunu kullanabiliriz.

Migration Yapısı

Bir migration sınıfı up ve down olmak üzere iki metot içerir.

up metodu yeni tablolar, sütunlar veya index eklemek için kullanılır. down metodu ise up metodunun yaptığı işlemleri geri almayı sağlar.

Örneğin users adında bir tablo oluşturacağımızı varsayalım. up metodu oluşturulacak tabloyla ilgili bilgileri içerirken, down metodu bu tabloyu silmeye yarayacaktır. Aşağıdaki örneği inceleyelim.

up metodu içerisinde Schema facade’i kullanarak bir tablo oluşturduk ve tablonun sütunlarını ve özelliklerini belirttik. Şimdi down metodu ile bu tabloyu silelim.

Migration çalıştırıldığında up metodu ile yeni bir tablo oluşturulacak, eğer geri alma işlemi yapılırsa bu kez down metodu devreye girecek ve tabloyu silecektir.

Migration Çalıştırma

Bekleyen tüm migration’ları çalıştırmak için migrate komutunu kullanıyoruz.

Eğer class not found hatası alıyorsanız composer dump-autoload komutunu kullandıktan sonra migrate komutunu tekrar gönderebilirsiniz.

Migration Geri Alma (Rolling Back)

Son yapılan migration işlemini geri almak için rollback komutunu kullanabiliriz. Bu komutun yapılan son migrate işleminde etkilenenleri geri aldığını söylemekte yarar var. Eğer son migrate komutunda birden fazla migration işlemini gerçekleştirdiyseniz rollback ile bunları geri alabilirsiniz.

Geliştirdiğiniz uygulamaya ait tüm migration işlemlerini geri almak istersek migrate:reset komutunu kullanıyoruz.

Tek Komutla Rollback / Migrate İşlemi

migrate:refresh komutunu kullanarak önce veritabanı için tüm migration işlemlerini geri alıp, ardından tekrar çalıştırabiliriz.

Tablo ve Sütun İşlemleri

Tablo Oluşturma

Veritabanında yeni bir tablo oluşturmak için Schema facade’indeki create metodunu kullanıyoruz. create metodu iki parametre alıyor. Birincisi tablonun ismi, ikincisi ise tabloyu tasarladığımız isimsiz fonksiyon (closure). Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

 Tablo ve Sütunun Varlığını Denetleme

Daha önceden herhangi bir isimle tablo veya sütun oluşturulup oluşturulmadığını hasTable ve hasColumn metotlarıyla denetleyebiliriz.

 Bağlantı ve Depolama Motoru

Varsayılan olmayan bir veritabanı bağlantısı için Schema işlemi gerçekleştirmek istiyorsak connection metodunu kullanabiliriz.

Bir tabloda depolama motoru belirlemek için engine özelliği kullanılır.

Tablo İsmi Değiştirme / Tabloyu Silme

Tabloların isimlerini daha sonra değiştirmek istersek rename metodunu kullanıyoruz. Bu metot iki parametre almaktadır. İlki eski isim, ikincisi ise yeni isim olmalıdır.

Bir tabloyu silmek için drop ve dropIfExists metotlarını kullanabiliriz. İkincisi tabloyu silmeden önce var olup olmadığını kontrol eder.

Sütun Oluşturma

Var olan bir tabloyu güncellemek için Schema facade’inde table metodunu kullanıyoruz. Aynı create metodunda olduğu gibi table metodu da iki parametre almaktadır. Örneğin daha önce oluşturduğumuz users tablosuna string veri türünde email isminde bir sütun ekleyelim.

Sütunlar Üzerinde Değişiklik Yapma

Herhangi bir sütun için bir takım özellikleri başlangıçta veya oluşturduktan sonra da ekleyebiliriz. Örneğin bir sütun için boş değer alabilir özelliğini tanımlamak istiyorsak nullable metodunu kullanmalıyız.

Not : Sütunlarda değişiklik yapabilmek için projenize doctrine/dbal eklediğinizden emin olun.

Daha önce oluşturduğumuz email sütununa boş bırakılabilir olması için nullable metodunu ekledik.

change metodunu kullanarak var olan bir sütun üzerinde kolayca değişiklikler yapabiliriz. Örneğin name sütununun boyutunu 25’den 50’ye çıkacağımızı varsayalım.

Bir sütunun ismini değiştirmek istediğimizde renameColumn metodunu kullanıyoruz.

Görüleceği üzere metot iki parametre almaktadır. İlki sütunun eski ismi, ikincisi ise yeni isim olmaktadır.

Bir sütunu silmek için dropColumn metodunu kullanıyoruz.

Bu metot aynı zamanda dizi değeri alarak birden fazla sütunu da silmemize imkan vermektedir.

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: