Laravel ile Veritabanına Örnek Kayıtlar Ekleme (Seeding)

Laravel ile Veritabanına Örnek Kayıtlar Ekleme (Seeding)

Laravel, veritabanına örnek kayıtların eklenmesi için kullanımı oldukça basit olan seed sınıfları sunar. Bu sınıflar database/seeds altında depolanır. Herhangi bir isim verilebilir ancak genel olarak kullanılan belli bir isimlendirme şekli mevcut. Örneğin UsersTableSeeder gibi bir isim bu sınıfın ne iş yaptığını anlatmaya yarayacaktır. Varsayılan olarak bize DatabaseSeeder sınıfı Laravel tarafından verilir. Bu sınıf içerisinde call metodunu kullanarak diğer seed’leri istediğimiz düzende çalıştırabiliriz.

Seeder Oluşturma

Yeni bir seeder oluşturmak için make:seeder komutunu kullanıyoruz. Oluşturulan her seeder database/seeder klasöründe bulunmaktadır.

Seeder sınıfı varsayılan olarak sadece bir metot (run) içermektedir. Bu metot db:seed komutu kullanıldığında çalışır. run metodu içerisinde veritabanına eklemek istediğimiz girdileri yazıyoruz.

Laravel’in varsayılan kurulumu ile gelen DatabaseSeeder sınıfını düzenleyerek veritabanına yeni bir girdi ekleyelim.

Model Factory Kullanma

Her model için teker teker veri ekleme oldukça zorlu olacaktır. Bunun yerine model factory kullanarak çok daha büyük girdileri veritabanına ekleyebiliriz. Öncelikle database/factories/ModelFactory.php dosyasını kullanarak ekleme yapacağımız verileri belirtiyoruz. Bu dosyada daha önce Laravel’in kurulumuyla gelen Faker kütüphanesiyle User modeli için oluşturulmuş veriler bulunmaktadır. Global factory fonksiyonunu kullanarak  girdileri veritabanına kaydedebiliriz.

Örneğin 50 adet kullanıcı oluşturalım.

seeder çalıştırıldığında veritabanındaki users tablosuna 50 örnek kayıt eklenecektir.

Ek Seeder Kullanma

DatabaseSeeder sınıfı içerisinde call metodunu kullanarak farklı seed sınıflarını da çalıştırabiliriz. Bu sayede veritabanına örnek kayıtları eklemek için birden fazla dosya kullanabilir ve hepsini tek bir seeder ile gerçekleştirmemiş oluruz. Kullanım biçimi aşağıdaki gibidir.

Seeder Çalıştırma

Kullanacağımız sınıfların kodlamasını yaptıktan sonra db:seed komutunu kullanarak veritabanına örnek kayıtları ekleyebiliriz. Varsayılan olarak db:seed komutu DatabaseSeeder sınıfını çalıştırmaktadır. Farklı sınıfları kullanmak istersek –class seçeneğini eklememiz gerekmektedir.

migrate:refresh komutunu kullanarak da aynı işlemi gerçekleştirebiliriz. Ancak bu komut aynı zamanda tüm migration işlemlerini geri alarak tekrardan çalıştırmaktadır. Eğer veritabanını tümüyle tekrardan oluşturmak istersek kullanışlı olacaktır. Ek olarak –seed seçeneğini ekleyerek seeding işlemini de gerçekleştirebiliriz.

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: