Namespace Nedir, PHP’de Nasıl Kullanılır?

Namespace Nedir, PHP’de Nasıl Kullanılır?

PHP’nin 5.3 versiyonunda yeni bir özellik dile eklendi. Bir çok modern dil hali hazırda bu özelliğe sahip olmasına rağmen PHP bu konuda biraz geç kaldı. Her eklenen yeni özellikte olduğu gibi namespace’in de bir amacı bulunmaktadır.

Yazdığınız kodlarda aynı isme sahip iki sınıfı kullanamazsınız. İsimleri birbirinden farklı olmalıdır. Örneğin projeye dışarıdan dahil ettiğiniz bir kütüphanede User isimli bir sınıf var ise kendi User sınıfımızı oluşturamıyorduk.  

PHP’de namespace kullanımı ile bu sorunu aşabiliyoruz. Aynı isme sahip dilediğimiz kadar sınıf oluşturup bunları kullanabiliyoruz. Namespace’leri aynı işi yapan sınıfları gruplama ve bir yapı oluşturmak için de kullanabiliriz.

Global Namespace

Örnek bir sınıf tanımlayalım.

Yukarıdaki sınıfı kullanmak istediğimizde ise aşağıdaki gibi çağırmamız gerekiyordu.

En basit olarak verilen bu örnek aslında global namespace’in kullanımına örnektir. Eğer sınıflarımızı herhangi bir namespace altında tanımlamaz isek global namespace altında tanımlanmış olur. Diğer kavramlarla birlikte ileride bu konuya geri döneceğiz.

 Namespace Kullanımı

Yukarıdaki örneği bir namespace kullanarak değiştirelim.

Örnekte yine User isminde bir sınıf tanımladık ancak küçük bir değişiklik yaptık. En başta belirttiğimiz namespace Blog satırı ile her şeyi Blog namespace’i ile ilişkilendirmiş olduk. Aynı zamanda bu dosya içerisinde oluşturacağımız her sınıfın Blog namespace’i altında olacağını belirtir.

Sınıfın bir örneğini oluşturalım.

Yukarıdaki gibi kullandığımızda global namepsace içerisindeki User sınıfının bir örneğini oluşturmaya çalışırız. Fakat bizim son örneğimizde bu sınıf Blog namespace’i altındaydı. Dolayısıyla kodu buna göre düzenlersek sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

Bir namespace içerisindeki sınıfı aralarına ters slash ( \ ) işareti koyarak kullanabiliriz. Önce namespace ardından ters slash ve sonrasında sınıf ismi gelmelidir.

Eğer namespace kullandığımız bir dosyada başka bir sınıfı çağırmak istersek ne yapacağız buna bir göz atalım.

Yukarıdaki kodlar bir önceki örnekle aynı görülebilir. Burada kullandığımız User sınıfının Blog namespace’i içerisinde olmadığını düşünelim. Biz kodu Blog namespace’i içerisinde yazdığımız için bu kullanım halinde Blog\User sınıfını kullanmaya çalışacaktır. Fakat biz bunu istemiyoruz. Global namespace’e ulaşarak başka bir User sınıfını kullanacağız. Bunun için sınıf isminin başına yine ters slash işareti getirmeliyiz.

Yukarıdaki kullanımla User sınıfının global namespace içerisinde olduğunu belirtiyoruz ve o sınıfın bir örneğini oluşturuyoruz.

Şimdi ise iki ayrı namespace olduğunu düşünelim. İkinci namespace’in de User sınıfına sahip olsun. Bu sınıfa erişmek için aşağıdaki yöntemi izlemeliyiz.

Sayfa içerisinde kullandığımız Blog’un değil Icerik namespace’ine ait olan User sınıfını kullanmak istedik. Bunun için önce global namespace’e ulaştık. Ardından Icerik\User ifadesini kullanarak bu sınıfın bir örneğini oluşturduk.

Farklı yapılar için sürekli bu yöntemi kullanmak yerine use ifadesini kullanabiliriz.

use ifadesiyle başka bir namespace içerisindeki sınıfı şu an bulunduğumuz namespace içerisine getirerek direk olarak ismiyle kullanmamızı sağladık. Bu sınıfları aynı zamanda başka bir isim kullanarak çağırmamız mümkün. Bunun için as ifadesini kullanacağız.

Icerik\Haber sınıfına Ornek ismini verdik ve bu ismi yerine yazarak kullandık. as ifadesini kullanmak bizi bazı karmaşık durumlardan kurtarır. Örneğin şu anki namespace ile başka bir namespace içerisinde aynı sınıfın olduğunu düşünelim. Bunlardan birine farklı bir isim vererek karışıklığın önüne geçmiş oluruz. Aşağıdaki örneği inceleyelim.

Yukarıdaki örnekte Blog namespace’ini kullanıyoruz ve dışarıdan çağırdığımız bir başka namespace’e ait sınıf var. Blog ve dışarıdan çağırdığımız namespace’in ikisi de User sınıfına sahip durumda. Bu ikisini kullanırken bir karışıklık yaşamamak için dışarıdan çağırdığımız sınıfa Kullanici ismini atadık. Bu sayede nesne oluştururken bu ismi kullanarak karışıklığı önlemiş olduk.

use komutunu birden fazla kez kullanabiliriz.  Çağırdığınız sınıflara aynı şekilde as komutuyla farklı isimler verebiliriz.

Sadece karışıklıkları önlemek için değil aynı zamanda düzgün bir yapı oluşturmak için de namespace’ten yararlanabiliriz. Örneğin açık kaynak bir kütüphane oluşturmak istediğimizi düşünelim. Bu kütüphaneyi kullanan kişinin yazdığı kodda sorunlar yaşamasını istemeyiz. Bunun için oluşturduğumuz yapıları farklı namespace’ler altında toplayarak düzgün bir organizasyon haline getirebiliriz. Aşağıdaki örneği inceleyelim.

Başlangıçta kullandığımız Ornek yerine özel bir isim kullanarak karışıklığı önleyebilirsiniz. Aynı zamanda düzgün bir yapı oluşturarak kodu anlaşılabilir hale getirdik.

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: