PHP array_map Fonksiyonu Kullanımı

PHP array_map Fonksiyonu Kullanımı

Dizideki her elemanı kullanıcı tarafından belirlenmiş olan fonksiyonda işleme sokan ve yeni dizi değeri döndüren fonksiyondur. Kullanımı genel olarak aşağıdaki gibidir.

array_map fonksiyonunu genellikle iki dizi değişkeniyle birlikte kullanıyoruz. İlk dizi fonksiyon ile işleme alınacak olan dizidir. İkincisi ise yeni değerlerin atandığı dizi olur. Bu yapının dışında da kullanılabilir. Örneklerle devam edelim.

Dizide bulunan sayıların her birinin karesini hesaplayıp bunu yeni diziye aktaralım.

Belirlediğimiz ilk diziye 5 eleman atadık. Ardından bu dizinin elemanlarını kare fonksiyonunda kullanarak yeni değerler elde ettik. Her yeni değeri ikinci diziye aktardık ve ekrana yazdırdık.

Fonksiyonu daha farklı biçimde kullanalım.

Bir önceki örneğe göre pek çok farklılık içermekte. Fonksiyonu bir değişkene atadık ve array_map içerisinde bu değişkeni kullandık. Ayrıca range ile 1’den 5’e kadar sayılardan oluşan bir dizi oluşturduk ve kullandık. Son olarak oluşan yeni diziyi print_r ile ekrana yazdırdık.

Bu kez birden fazla diziyi kullanarak bir örnek yapalım. İki dizi oluşturup her ikisinin elemanlarını aynı fonksiyonda karşılaştıralım. Değerlerin aynı veya farklı olması durumunda sonuçları ekrana yazdıralım.

Oluşturduğumuz iki diziye sayılar atadık. Her iki dizinin elemanlarını array_map fonksiyonu içerisinde kullandığımız fonksiyona atadık. Burada birinci dizinin ilk elemanıyla ikinci dizinin ilk elemanı karşılaştırıldı ve sonuç ekrana yazdırıldı. Aynı işlemler son elemana kadar devam etti.

array_map fonksiyonunu daha kullanışlı bir şekilde değerlendirelim. Örneğin bir dizideki tüm elemanların harflerini küçük harfe dönüştürelim.

Örnekte ilişkili dizi kullandık. Anahtar değer ikilisinde değerler fonksiyonda işlemden geçirildi ve tüm harfleri küçük harfe dönüştürüldü. Ardından print_r ile ekrana yazdırdık.

Son olarak fonksiyona herhangi bir değer vermeden (NULL) array_map fonksiyonunu kullanalım.

Örneğin ekran çıktısı yukarıdaki gibi olur. Görüldüğü gibi  iki dizi ile çok boyutlu yeni bir dizi oluşturuldu.

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: