PHP Dilinde Kullanılan Döngüler

PHP’de While, Do While, For ve Foreach Döngüleri

Herhangi bir programlama dilini kullanarak kod yazdığınızda bir kod bloğunu defalarca çalıştırmak isteyebilirsiniz. Bunun için her seferinde aynı kodu bir kez daha kullanmak yerine döngüleri tercih ediyoruz. Döngülerin özellikle veritabanı işlemlerinde önemli bir yeri bulunmakta. Örneğin bir tablodaki kayıtları listelemek istiyorsak, döngüleri kullanarak tüm satırlar için sonuçları döndürebiliriz. PHP dilinde kullanılan döngülere göz atalım.

  • while – belirtilen koşullar sağlanıyorsa döngü çalışmaya devam eder. Koşul false değerini döndürdüğünde döngü sona erer. Eğer koşul hiç bir zaman false değerini almazsa sonsuz döngüye girer.
  • do while – belirtilen koşulun doğru olup olmadığına bakılmaksızın döngü bir kez çalıştırılır. Ardından koşul false değerini döndürene kadar devam eder.
  • for – Döngü belirtilen koşullar altında daha önceden belirlenmiş sayı kadar tekrar eder.
  • foreach – Dizinin her bir elemanı için yazılan kod bloğunu çalıştırır.

PHP’de While Döngüsü

Belirtilen koşul doğru olduğu sürece kod parçasını çalıştırmaya devam eder.

Kullanım biçimi yukarıdaki gibidir. while sözcüğünden sonra parantez içerisine koşul yazılır. Ardından süslü parantezler içerisine koşul doğru olduğu sürece hangi işlemin yapılması istendiği belirtilir. Yukarıda belirttiğimiz gibi eğer koşul “1==1” gibi sürekli olarak doğru olan bir ifadeyse, kod bloğu sürekli olarak çalışmaya devam edecektir. Bu duruma sonsuz döngü denir. while döngüsüne bir örnek verelim.

sayi isimli değişken oluşturduk. while döngüsünde koşul olarak sayi değişkeninin 10’dan küçük ya da eşit olmasını belirledik. Bu koşul sağlandığı sürece ekrana sayının değerini yazdırdık ve hemen ardından değeri 1 artırdık. Kod bloğu 10 kez çalıştıktan sonra değeri 11’e ulaştı ve belirttiğimiz koşulu sağlamadığı için döngü sona erdirildi. Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

PHP’de Do While Döngüsü

Do-While döngüsü while döngüsünden küçük bir farkla çalışır. while döngüsünde kodun çalışması için koşulun doğru olması gerekiyordu. do-while döngüsünde ise kod parçası koşula bakılmaksızın bir defa çalışır. Ardından koşulun sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir.

Syntax yukarıdaki gibidir. Önce do ile kod çalıştırılır. Ardından while ile kontrol edilir. Bir örnekle açıklayalım.

while döngüsünde yaptığımız örneği do while ile gerçekleştirmiş olduk. sayi değişkeni ekrana yazdırıldıktan sonra değeri bir artırıldı ve while ile koşul kontrol edilerek devam edildi. Son olarak 10 değerini aştığında döngü sonlandı. Ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Döngünün her ne koşul olursa olsun bir kez çalıştırılacağını belirtmiştik. Bununla ilgili bir örnek yapalım.

sayi değişkeninin değeri koşul olarak belirtilen 10’dan büyük olmasına rağmen döngü bir kez çalışacak ve ekrana 11 yazacaktır. Ardından koşul kontrol edilecek ve döngü sonlanmış olacak. Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olur.

PHP’de For Döngüsü

for döngüsü kaç kez tekrar edeceğini bildiğimiz döngü türüdür. Başlangıç ve artırma parametresiyle beraber döngü koşulu da kullanılır.

Kullanım biçimi yukarıdaki gibidir. Kullandığımız üç parametreyi açıklayalım.

  • başlangıç değeri – Döngünün hangi değerden başlayacağını belirtir.
  • koşul değeri – Her döngü tekrarında kontrol edilir. Eğer koşul doğru ise döngü devam eder. Yanlış ise sonlandırılır.
  • artırma sabiti – Başlangıç değerinin her döngü tekrarında ne kadar artırılacağını belirler.

 

for döngüsünün kullanımına bir örnek verelim.

Döngü içerisinde sayi değişkenini kullandık ve başlangıç değerini “0” olarak belirledik. Ardından koşulun kontrol edilip döngünün çalışmasını ve her tekrarda “1” artırılarak devam edilmesini istedik. sayi değişkenin değeri 10’u geçtiğinde koşulu sağlamadı ve döngü sonlanmış oldu. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

PHP’de Foreach Döngüsü

foreach döngüsü sadece dizilere uygulanır. Dizinin her bir anahtar – değer elemanı için belirtilen kod parçası çalıştırılır. foreach döngüsüne iki örnek verelim. İlk örnekte sadece değerler bulunan bir diziye, ikincisinde ise hem anahtar hem değerlerin bulunduğu bir diziye uygulayalım.

“renkler” isminde 4 elemanlı bir dizi oluşturduk. foreach döngüsü kullanılarak dizinin her bir elemanı “renk” değişkenine aktarılmakta ve belirtilen kod parçası çalıştırılmaktadır.  Ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

İkinci örnekte ise anahtar değer ikilisini kullanalım.

Bu örnekte ilişkili diziyi kullandık. foreach döngüsünde “renkler” dizisinin her bir elemanını “anahtar” ve “değer” olarak bu iki değişkene aktardık. Ardından kod çalıştırılarak ekrana yazdırıldı. Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olur.

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: