PHP Dizi Fonksiyonlarının Kullanımı

PHP Dizi Fonksiyonları

PHP dilinde diziler için kullanılan sayısız denilebilecek fonksiyonlar bulunur. İçlerinde sıklıkla kullanılan temel fonksiyonları örneklerle beraber açıklayalım. Tüm dizi fonksiyonlarına erişmek için adresini kullanabilirsiniz.

is_array Fonksiyonu

Diziler ve değişkenler aynı adauzayını (namespace) paylaşır. Bu durumda bir değişken ile dizi aynı isme sahip olamazlar. Uygulamanın içerisinde kullandığınız ifadenin hangisine ait olduğu konusunda tereddüt yaşarsanız is_array fonksiyonu ile kontrol edebilirsiniz.

Örnekte isim olarak bir değişken oluşturduk. Ardından is_array fonksiyonu ile bu ifadenin bir dizi olup olmadığını kontrol ettik. Ekrana dizi değildir ifadesi yazacaktır. Eğer daha önce isim adıyla bir yapı oluşturulmadıysa tanımlı olmayan değişken şeklinde hata verecektir.

count Fonksiyonu

Dizilerin içeriklerini yazdırdığımız fonksiyonlar ile her ne kadar dizide ne kadar elemanın bulunduğunu görebilsek de kimi zaman sadece toplam eleman sayısına ulaşmak isteyebiliriz. Bir dizideki eleman sayısını bulmak için count fonksiyonunu kullanıyoruz.

Örnekte isim dizisine üç eleman atadık. Ardından count fonksiyonu ile toplam eleman sayısını yazdırmış olduk.

Çok boyutlu dizilerde toplam kaç dizinin olduğunu bulmak için de bu fonksiyonu kullanabiliriz.

sort Fonksiyonu

En basit haliyle dizilerde sıralama yapmak için kullanılır. Diğer pek çok fonksiyonun aksine sort fonksiyonu diziye direkt olarak etki eder ve elemanları sıralanmış yeni bir dizi döndürür.

Dizide bulunan elemanlar alfabetik olarak sıralandı ve foreach döngüsü ile ekrana yazdırıldı. Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Sıralama işlemini tersten de yapabiliriz. Bunun için rsort fonksiyonunu kullanıyoruz.

 shuffle Fonksiyonu

Bazı durumlarda elemanların dizi içerisindeki sıralamasını rastgele değiştirmek isteyebiliriz. Örneğin bir kart oyununda, kartlar dağıtılırken rastgele oluşturulması gerekir. sort fonksiyonunda olduğu gibi shuffle diziyi direkt olarak etkiler ve başarılı olursa diziyi değiştirir, hata oluşursa hata değerini döndürür.

Yukarıdaki örneği çalıştırırsanız dizi elemanlarının sürekli yer değiştirdiğini görebilirsiniz.

explode Fonksiyonu

Bir string ifadeyi belli parametreye göre ayıran ve bunları dizinin indisleri olarak atayan fonksiyondur. Atanacak parametre boş bırakılabilir. Bu durumda her kelime arasında string parçalanır ve diziye yeni indis olarak atanır.

Örnekte oluşturduğumuz string değişkeni explode fonksiyonu ile yeni diziye aktardık. Eğer kelimeler arasındaki boşluklara göre ayıracaksanız, parametre kısmında boşluk bırakmanız gerekir. Bu alanı boş bıraktığınız taktirde uygulama hata verecektir. Aynı örneği farklı parametre ile yapalım.

Bu kez farklı olarak sadece parametreye . (nokta) işareti yerleştirdik. Her iki örneğin de ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

extract Fonksiyonu

İlişkili dizi türlerinde anahtar değerlerini değişken haline getirmemizi sağlayan extract fonksiyonudur. Bu durumu sıklıkla kullandığımız formlardan örnek vererek açıklayalım. Bir form sunucuya gönderildiğinde, web sunucusu değişkenleri global diziler içerisine alır. Formda get metodunu kullandıysanız değişkenler $_GET dizisine, post metodunu kullandıysanız $_POST dizisine anahtar değer olarak atanır. Formdan gönderilen bilgiler ise ilişkili dizilerdeki değer kısmını oluşturur.

Örnekte tek elemanlı ilişkili dizi bulunmakta. Anahtar değeri Web, anahtarın gösterdiği değer ise Ders‘tir. extract fonksiyonu ile dizinin anahtarları değişken haline getirilir. Ekran çıktısı olarak Ders yazacaktır.

Burada dikkat etmemiz gereken durumlardan biri daha önce aynı isimle bir değişken olup olmadığıdır. Eğer önceden aynı isimle bir değişken oluşturulduysa yeni değer eskisinin üstüne yazacaktır. Bu durumdan kaçınmak için fonksiyona yeni bir parametre ekleyelim.

EXTR_PREFIX_ALL tüm oluşturulan değişkenlerin başına bir önek koymamızı sağlar. Bunun yerine sadece çakışma olması halinde önek konulması için EXTR_PREFIX_SAME kullanılır.

 compact Fonksiyonu

extract fonksiyonun aksine değişkenleri de dizi haline dönüştürebiliriz.

Oluşturduğumuz üç değişkeni compact fonksiyonuna atadık ve isim dizisini oluşturduk. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olur.

list Fonksiyonu

Dizideki elemanların değerlerini alarak onları bir değişkene atar.

Örnekte oluşturduğumuz dizide üç eleman bulunmakta. Bunları list fonksiyonunda belirlediğimiz üç ayrı değişkene atıyoruz. Ardından içlerinden bir tanesini ekrana yazdırıyoruz. Tüm değerleri kullanmak zorunda değiliz. Örneğin dizinin sadece ilk ve sonuncu elemanlarını kullanalım.

Ekrana PHP yazacaktır. Bu fonksiyonların dışında yazının başında verdiğimiz linki kullanarak çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

 

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: