PHP Exception Kullanımı ve Try Catch Yapısı

Exception’lar programlarımızın istediğimiz gibi çalışmadığı durumlarda ortaya çıkarlar.

Hata Fırlatma (Throwing)

Hata fırlatma ve yakalamanın nasıl olduğunu bir örnek üzerinden inceleyelim. Bir fonksiyon yazalım ve bu fonksiyonun almasını istemediğimiz bir değer girildiğinde hata fırlatalım.

Bu fonksiyonumuzu çağıralım.

Kodu çalıştırdığımızda “Satın aldığınız ürün: masa” şeklinde bir çıktı elde ederiz. Fonksiyondaki esya parametresine başka bir değer atadığımızı düşünelim. Örneğin elimizde masadan başka bir ürün kalmamış olsun ve biz bu değeri gördüğümüzde bir hata fırlatmak isteyelim.

Yukarıdaki kodda ilk olarak string şeklinde ‘masa’ değeri alıp almadığını kontrol ediyor ve eğer bu değeri almamışsa exception fırlatıyoruz. Fonksiyonu esya parametresine masadan başka bir değer vererek çağırdığımızda

çıktısını elde ederiz.

Exception’lar diğer sınıflar gibi new anahtar kelimesi ile nesnelerinin oluşturulmasına ihtiyaç duyarlar. Exception sınıfının kurucu metodunda ilk parametre exception ile ilişkilendirilmiş mesajdır. throw anahtar kelimesi ise bir exception’ı tetiklemek için kullanılır. Exception fırlatıldığında program durdurulur ve kullanıcıya hata gösterilir.

Exception’lar diğer sınıflar gibi genişletilebilir. Böylece özelleşmiş exception sınıfları elde edebiliriz.

Exception sınıfındaki $message özelliği normalde kurucu metot ile tanımlanmaktadır ancak bu özellik protected olduğu için kendi sınıfımız içinde onun değerini ezebilmekteyiz. Böylelikle bu exception’ı kullandığımız yerlerde mesaj tanımlamamıza gerek kalmayacak.

Kodu tekrar düzenlediğimizde aşağıdaki gibi bir kullanımı elde ederiz.

Yukarıda UrunException sınıfını herhangi bir parametre vermeden kullandık.

Fonksiyonu yukarıdaki gibi çağırdığımızda

hatasını almaktayız. Exception sınıfımızı daha da özel hale getirebiliriz. Örneğin kullanıcı masadan farklı başka bir ürün almak isterse o ürün için ayrı bir hata fırlatabiliriz. Şimdilik iki ürün için bunu gerçekleştirelim.

Bu hataları yakalamak için kodu tekrar düzenleyelim.

Yukarıdaki kod ile iki farklı ürün için özelleştirilmiş iki exception sınıfı ile hata fırlatmış olduk. Normalde switch yapısını kullanırken her bir case’in sonundan break komutu ile akışı durdururduk. Ancak burada Exception’lar zaten akışı durduracakları için break kullanmamıza gerek kalmadı.

Try & Catch

Eğer uygulamada exception fırlatıyorsak try ve catch ile onları yakalayabilir ve kodu uygun hale getirdikten sonra istediğimiz şekilde ilerlemesini sağlayabiliriz.

Yukarıdaki örnekle önce satinAl metodunu çalıştırıyoruz. Eğer try bloğu içerisinde çalışan kodda herhangi bir exception fırlatılırsa bu durumda catch ile yakalayabiliriz. catch bloğu içerisinde uygulamanın nasıl devam edeceğine karar verebiliriz. Bu örnekte ekrana bir mesaj yazdırmayı tercih ettik. Bu sayede programın geri kalanı olduğu gibi devam edecektir. try & catch yapısını daha ayrıntılı inceleyelim.

try ve  catch bloklarını kullanarak programın durdurulması yerine hataları yakalayarak programın istediğimiz yönde devam etmesini sağlayabiliriz.

Kod bloğuna bir kez daha göz atalım.

satinAl metodunu hata fırlatma ihtimali olduğu için try bloğu içerisine aldık. catch bloğunda ise fırlatılan hatayı yakalamak için SandalyeException sınıfını kullandık. Programı durdurmak yerine ekrana açıklayıcı bir mesaj gösterdik. Programı çalıştırdığımızda

çıktısını elde ederiz. Fakat biz biliyoruz ki satinAl metodu farklı değerler alabilir. Dolayısıyla başka bir hata olması durumunda birden fazla catch bloğu kullanabiliriz.

finally

finally bloğu try ve catch bloklarının ardından çalışmasını istediğimiz kodları içerir. Eğer program catch bloğu içerisinde sonlanmışsa finally’e erişemeyecektir.

Üç aşamayı özetlemek gerekirse:

  1. try bir kod parçasını çalıştırır.
  2. catch herhangi bir problem olması halinde hatayı yakalar.
  3. finally ek olarak başka kodların çalışması için kullanılır.

Örnek olarak veritabanı bağlantısını sağlayan bir kod yazalım.

Veritabanına bağlanmayı sağlayan kodu try bloğuna yerleştirdik. Kullanıcı adı ve şifrenin doğru olduğundan emin değiliz ve eğer bağlantı sağlanamazsa bir hata fırlatacaktır. Programın sonlandırılıp hata mesajlarının ekrana yazdırılması yerine daha kullanışlı bir hata mesajını ekrana yazdırıyoruz. Eğer bağlantı gerçekleştirilirse veritabanından kayıtları okumak için finally bloğu içerisinde fetchRecords metodunu çalıştırıyoruz.

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: