PHP Fonksiyon Kullanımı ve Örnekler

PHP İle Fonksiyonların Kullanımı

PHP, kendisinde tanımlı olan binden fazla hazır fonksiyon ile çok daha kapsamlı bir dil haline gelmektedir. Bu fonksiyonlar için string, dizi, matematik, veritabanı vs. pek çok kullanım örneği verilebilir. Kendisinde tanımlı olan bu fonksiyonların hepsi kullanıcıların ayrı bir kod yazmadan istediği işi gerçekleştirmesini amaçlar. Eğer kullanacağımız yapı daha önceden tanımlı değilse fonksiyonu kendimiz yazmalıyız.

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

Tanımlı olan fonksiyonların dışında kendi fonksiyonlarımızı da yazabiliriz. Fonksiyonları genel olarak program içerisinde defalarca kullanılan yapılar olarak tanımlayabiliriz. Her defasında aynı işlemi yaptırmak için yeni kod yazmak yerine, yazılacak fonksiyon sayesinde bu yükten kurtulmuş oluruz. Fonksiyonlar, sayfanın yüklenmesi sırasında eğer kullanılmamışsa çalışmaz. Sadece kullanıldığı zaman devreye girer. Bu da sayfayı ve sunucuyu yükten kurtarmış olur.

Fonksiyon Oluşturma

Kullanıcı tarafından oluşturulan bir fonksiyonun syntax’ı aşağıdaki gibidir.

function sözcüğü ile fonksiyon tanımladığımızı belirtip fonksiyona bir isim veriyoruz. Parantezler arasına eğer varsa parametreleri yazıp ardından süslü parantezler içerisine yapacağı işlemi belirtiyoruz. Burada birkaç uyarıda bulunmakta fayda var.

  1. Fonksiyon isimleri sayı ile başlamaz. “_” ifadesi veya bir harf ile başlamalıdır.
  2. İsim olarak yaptığı işlemi belirten bir isim verilmelidir. Örneğin veritabanından bilgi çeken bir fonksiyon için bunu çağrıştıracak bir isim kullanılmalıdır.
  3. İsimler büyük küçük harfe duyarlı değildir. Aynı kelimenin farklı şekillerde yazılması durumunda aynı olarak değer görecektir.
  4. Parametreler fonksiyonların dışarıdan alabilecekleri değişkenlerdir. Eğer dışarıdan herhangi bir değişken almıyorsa parantez arası boş bırakılır.

Birkaç örnek ile konuyu daha iyi açıklayalım. Önce en basit haliyle bir cümleyi ekrana yazdıralım.

Herhangi bir parametre almayan ekranaYaz fonksiyonu ekrana echo komutu ile bir cümle yazdırmaktadır. Bu fonksiyonu sayfa içerisinde çağırdığımızda çalışacaktır. Eğer fonksiyonu çağırmamış olsaydık ekrana herhangi bir şey yazmayacaktı. Bir sonraki örnekte parametre alan bunu kullanarak ekrana yazan bir fonksiyon yazalım.

renkler ismini verdiğimiz fonksiyon renk adında bir parametre alıyor. Fonksiyon içerisinde ise aldığı parametrenin değerini ekrana yazdırıyor. Dışarıdan bu fonksiyonu çağırırken parametreye bir değer atamalıyız. Aksi durumda hata mesajı ile karşılaşırsınız. Bunun yanı sıra parametreye varsayılan bir değer vererek bu hatanın önüne geçilebilir. Bir sonraki örnekte renk parametresinin varsayılan değerini beyaz yapalım. Eğer fonksiyon çağrılırken parametreye değer atanmazsa beyaz değerini kullanacak ve ekrana yazacaktır.

Örnekte ilk kez çağrıldığında atanan kırmızı değeri ekrana yazarken, diğerlerinde herhangi bir değer atanmadığı için beyaz yazacaktır. Ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Fonksiyonlar birden fazla parametre alabilir. Bununla ilgili bir örnek yapalım.

İlk parametre fonksiyon çağrıldığında bir değer almak zorunda. İkinci parametrenin ise varsayılan değeri mevcut. Alacakları değerler fonksiyon çağrılırken sırası ile belirtilir ve aralarına virgül konulur. Örneğin ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Son olarak fonksiyonlarda dönen değerleri inceleyelim. Bir fonksiyon işlemler yaptıktan sonra geriye bir ifade döndürebilir. Bu sayede fonksiyonun dönen değeri bir değişkene aktarılabilir. İlk olarak bir sayının karesini bulan ve sonucu döndüren fonksiyon yazalım.

İlk olarak dönen değer herhangi bir değişkene atanmadan ekrana yazdırılmıştır. Daha sonra ise deger ismindeki değişkene fonksiyondan dönen ifade verilmiş ve son satırda ekrana yazdırılmıştır. Bir sonraki örnekte ise bir dizi değerini ekrana yazdıralım.

Örnekte rakamlar adını verdiğimiz fonksiyon geriye bir dizi değeri döndürüyor. Bu değeri list fonksiyonundan yararlanarak değişkenlere atıyoruz. Ardından bu değişkenler için istediğimiz işlemi yapabiliriz. Kullandığımız list fonksiyonu daha önce tanımlı olan ve dizi değerlerinin değişkenlere atanması için kullanılan bir fonksiyondur.

 

 

 

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: