PHP İle Nesne Tabanlı Programlama (OOP)

PHP İle Nesne Tabanlı Programlama

Nesne tabanlı programlama, aynı görevi yapan yapıların bir sınıf altında toplanmasıyla oluşturulan kodlama biçimidir. Tekrarlardan kaçınmak ve projelerin rahat biçimde sürdürülebilir olmasını sağlamak için tercih edilir.

Kendini tekrarlamayan bir kodlama yapmanın en büyük avantajı, projede küçük bir değişiklik yapmanız gerektiğinde bunu sadece belli bir alanda yapmanızı sağlamasıdır. Aksi taktirde yapacağınız değişikliğin etkilediği tüm sayfaları teker teker değiştirmeniz gerekir. Bu da bir yazılımcı için kimi zaman içinden çıkılmaz bir durum oluşturur.

Nesne tabanlı programlama, yeni başlayan biri için yazım biçimi nedeniyle prosedürel kodlamadan daha zor gelebilir. Fakat öğrenmeye başladığınızda, nesne tabanlı programlamanın (OOP) kodlama yapmanızı fazlasıyla kolaylaştıran ve zamandan tasarruf etmenizi sağlayan bir yapı olduğunu fark edeceksiniz.

Nesne ve Sınıf Yapıları

Konuya direkt bir başlangıç yapmak yerine öncelikle bu iki yapının farkını anlamamız gerekiyor. Bunu günlük hayattan bir örnekle açıklayalım.

Sınıfı bir evi tasarlamaya benzetebiliriz. Evin kağıt üzerinde şeklini tanımlayabilir, evin içerisindeki yapıların birbiriyle olan ilişkilerini planlayabiliriz. Bunu ortada herhangi bir ev olmadan da yapabiliriz. Yani sınıf soyut bir kavram olabilir.

Nesneyi ise tasarladığımız evin inşa edilmiş hali olarak düşünebiliriz. Nesne içinde saklanan verileri evin yapısında kullanılan ağaç, tel, betona benzetebiliriz. Tüm bu malzemeleri kendi başlarına herhangi bir şekilde değerlendiremeyiz. Fakat bir araya geldiklerinde tasarladığımız ev ortaya çıkar.

Sınıfı bir evi tasarlamaya, nesneyi ise malzemeleri bir araya getirerek evi oluşturmaya benzettik. Fakat biliyoruz ki tasarladığımız evden birden fazla inşa edebiliriz ve bunların hepsi birbirinden bağımsız olacaktır.

Sınıf Yapısı

PHP’de bir sınıf oluşturmak için yapacağımız işlem oldukça basit. Sınıf oluşturmak için “class” anahtar sözcüğünü kullanıyoruz. Ardından sınıfa vereceğimiz ismi yazıyoruz. Son olarak ise süslü parantezleri açıp kapatarak boş bir sınıf yapısını oluşturmuş oluyoruz.

Örnekte “yenisinif” isminde bir sınıf oluşturduk. Şimdilik herhangi bir özellik veya metot belirtmedik. Ardından “obj” isminde sınıfın bir örneğini oluşturduk. Son olarak içeriği yazdırmak için “var_dump” fonksiyonunu kullandık.

Ekran çıktısı yukarıdaki gibi olacaktır. Böylelikle OOP konusunda en basit düzeyde bir örnek yapmış olduk. Sınıf oluşturduk. Ardından sınıfın bir örneğini oluşturarak onu kullandık.

Sınıf İçerisinde Özellik Tanımlamak

Prosedürel kodlamada sıklıkla kullandığımız “değişken” ifadesi nesne tabanlı programlamada “özellik” olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin sınıf içerisinde bir özellik oluşturalım ve ardından oluşturduğumuz nesneyi kullanarak ekrana yazdıralım.

Yukarıda kullandığımız sınıfa “renk” isminde bir özellik ekledik. Bu özelliğin başında kullandığımız “public” anahtar sözcüğü sınıflarda görünürlük konusuyla ilgilidir. Yazının devamında bu konuyu bulabilirsiniz.

Oluşturduğumuz özelliğe “yeşil” değerini verdik. Ardından nesne yardımıyla bu özelliğe erişerek ekrana yazdırdık.

Nesne ile bir özellik veya metoda erişmek için “-” ve “>” işaretlerini (tire ve büyüktür) birlikte kullanıyoruz. Bu sayede bu metot ve özelliklere hangi nesneden ulaştığımızı belirtmiş oluyoruz.

$this Anahtar Sözcüğü

Bir sınıfa ait metot ve özelliklere oluşturduğumuz nesneden erişmenin nasıl olacağını belirttik. Eğer sınıf içerisindeki bu yapılara yine aynı sınıf içerisinden ulaşmak istiyorsak “$this” anahtar sözcüğünü kullanmamız gerekiyor. Bu sayede farklı özellikleri farklı metotların içerisinde başka amaçlarla kullanabilme şansımız oluşmaktadır. Bir sonraki konuda bununla ilgili bir örneğe yer vereceğiz.

Sınıf İçerisinde Metot Tanımlamak

Prosedürel kodlamada fonksiyon olarak kullandığımız yapılar sınıf içerisinde metot olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin sınıf içerisinde bir değer alan ve bir de aldığı değeri döndüren iki metot yazalım.

Yazdığımız sınıfta iki metot bulunmakta. “Kaydet” metodu bir parametre alıyor. Aldığı parametre ile sınıf içerisindeki “renk” özelliğine erişerek değerini değiştiriyor. İkinci metot olan “yazdir” ise sınıf içindeki “renk” özelliğinin değerini döndürüyor.

Sınıfın örneğini oluşturduktan sonra ilk olarak “yazdir” metoduna erişiyoruz. “renk” özelliğinin değeri “yeşil” olduğu için bu değeri döndürüyor ve ekrana yazdırıyoruz.

Ardından “kaydet” metoduna erişerek “yeni” isimli parametreye “mavi”  değerini gönderiyoruz. Metodun içerisinde ise “renk” özelliğine “yeni” değerini atıyoruz.

Son olarak tekrar “yazdir” metoduna tekrar eriştiğimizde bu kez ekrana “mavi” yazısı çıktığını göreceksiniz.

Birden Fazla Nesne Oluşturmak

Yukarıdaki örneğimizi birden fazla nesne ile genişletelim.

Yaptığımız işlemler bir önceki örnekle aynıdır. Sadece birbirinden bağımsız olan iki nesne, sınıfın metot ve özelliklerine kendi değerlerini vermişlerdir.

PHP Sihirli Metodlar

PHP’de tanımlı olarak gelen ve pek çok farklı amaç için kullanabileceğimiz sihirli metotlar mevcut. En fazla kullanılan sihirli metotlardan ikisini “construct” ve “destruct” inceleyelim.

Yapıcı ve Yıkıcı Metodlar

Bazı işlemlerin bir nesneyi oluşturduğumuz anda gerçekleşmesini isteyebiliriz. Örneğin, veritabanı bağlantısını kullanan bir yapıda ilk olarak bağlantı işlemini gerçekleştirmek isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda PHP bize “__construct” metodunu sunuyor. Yukarıdaki örneğimize bu metodu ekleyerek devam edelim.

Örnekte bir de sihirli sabit kullandık. “__CLASS__” sabiti ait olduğu sınıfın ismini verir.

Yapıcı metodun aksine bir de yıkıcı metodumuz mevcut. Yıkıcı metot, nesne sona erdirildiğinde devreye girer. Örneğin veritabanı bağlantılarını sonlandırmak için kullanabilirsiniz. Yapıcı ve yıkıcı metotları birlikte kullanalım.

Ekranın en alt satırında “Sona erdirildi” yazısını göreceksiniz.

Sınıflarda Kalıtımı Kullanmak

Bir sınıf bir başka sınıfın özellik ve metotlarını miras alabilir. Bunun için “extends” anahtar sözcüğünü kullanmamız gerekiyor. Burada dikkat edeceğimiz bir kural var. Her özellik ve metot miras alınamaz. Bir alt sınıfın ana sınıftan miras alabilmesi için bu yapıların “public” veya “protected” olarak tanımlanması gerekir. Bu konuya yazının sonraki bölümlerinde görünürlük konusunda ulaşabilirsiniz.

Bir ana sınıf ve bir de alt sınıf oluşturalım. Alt sınıf ana sınıfın özellik ve metotlarını devralsın. Burada yukarıda bahsettiğimiz “görünürlük” olayına da değinelim.

Örnekte “altsinif” sınıfı “yenisinif” sınıfından türetilmiş durumunda. Kendine ait metot ve özellikleri olabildiği gibi türetildiği sınıfınkileri de devralıyor. Kodu yazıp çalıştırdığınızda son satırda “fatal error” verdiğini göreceksiniz. Bunun sebebi son satırda çağırdığımız “kaydet” metodunun ana sınıfımızda “private” olarak ayarlanmasıdır. Yani bu metot sadece kendi sınıfında kullanılabilir, devralınamaz.

 

İki sınıfta da aynı isme sahip metot var ise türetilen sınıfa ait metot öncelik kazanır. Ana sınıfa ait metodu kullanmak istersek bir başka anahtar sözcük olan “parent” kullanmalıyız.

İki sınıfın da yapıcı metodu bulunuyor. Nesneyi oluşturduğumuzda alt sınıfa ait olan devreye girecek ve sadece onu ekrana yazdıracaktır. Fakat biz “parent” kullanarak ana sınıftaki metodu da çağırdık. Ekrana her iki sınıfa ait yapıcı metodun çıktısı yazacaktır.

Metot ve Özelliklerin Görünürlükleri (Encapsulation)

Bir sınıf içerisinde kullanacağımız metot (fonksiyon) ve özelliklere (değişken) nereden ve nasıl erişileceğine karar verebiliyoruz. Kullandığımız üç anahtar sözcük bulunmakta. Bunlar public, protected ve private. Nasıl kullanacağımızı açıklayalım.

  • public – Metot ve özellikleri açık hale getirir. Bu da bu yapılara hem sınıf içerisinden hem de sınıf dışarısından erişebileceğimiz anlamına gelir.
  • protected – Sınıf içerisinden erişebileceğimiz gibi türetilmiş sınıftan da metot ve özelliklere erişebiliriz.
  • private – Sadece sınıf içerisinden erişilebilir.

Bu yapıların dışında “static” anahtar kelimesiyle oluşturduğumuz metot ve özelliklere sadece sınıfı belirterek ulaşabiliriz. Oluşturulan nesne ile “static” ögelere erişmemiz mümkün değildir.

Bitirirken..

Nesne tabanlı programlama başlangıçta size zor gelebilir. Fakat yukarıdaki anlatımları incelediğinizde ve örnekleri kendiniz yazıp uyguladığınızda aslında o kadar da zor olmadığını göreceksiniz. Bu şekilde kodlama yapmak size düzenli kod yazma alışkanlığı kazandırır. Ayrıca sürekli aynı kodları yazmaktan kurtararak zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Nesne tabanlı programlamayı basit düzeydeki projelerde kullanmak ters tepebilir. Sadece basit işlemlerin yapıldığı bir projede ihtiyacınız olmayabilir. Daha büyük çaplı projelerde ise durum tersine dönecek ve prosedürel kodlama size büyük kayba yola açacaktır.

 

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: