PHP Interface (Nesne Arayüzleri) Kullanımı

Interface (Nesne Arayüzleri)

Nesne arayüzleri (interface) PHP dilinde nesne yönelimli programlamada sıklıkla kullanılırlar. Amacı, anlamca bağlantılı olan metotları bir arada kullanarak interface’i uygulayan sınıfın bu metotları çalıştırmasını zorunlu kılmaktır. Bir nevi o sınıfla kontrat imzalamak gibi düşünebilirsiniz. Sınıf uyguladığı interface’in metotlarını kullanmak için kontrat imzalar ve onlara yer vermek zorundadır.

Nesne arayüzleri (interface), soyut sınıflara (abstract class) oldukça benzerdir. En önemli farkları metotları herhangi bir gövde (lojik ifade) içermezler. Nesne arayüzlerinde metotlar sadece tanımlanırlar ancak herhangi bir kod bloğu çalıştırmaz veya geriye bir değer döndürmezler. Bu işlem kendisini kullanan sınıf içerisinde gerçekleşir. Diğer bir fark ise tüm metotlar public olarak tanımlanırlar. Bir interface tanımlayarak başlayalım.

Bir interface tanımlamak için elbette interface anahtar sözcüğünü kullanıyoruz. Soyut sınıflarda olduğu gibi tanımlanırken class ifadesini kullanmıyoruz. İsim olarak ise Icerik değerini verdik.

Kullandığımız yapıda tüm içerikler için ortak olabilecek metotlar tanımladık. Sitemizde kullanacağımız içerikler için ekleme, güncelleme ve silme işlemleri hepsi için ortaktır.

Bir interface’i uygulayan (implement) sınıf onun metotlarını mutlaka kullanmalıdır. Sınıfların interface’i nasıl uygulayacağını görelim.

Sınıflar için kalıtım yapmak istediğimizde extends sözcüğünü kullanıyorduk ancak bu kez implements sözcüğünü kullanacağız. Bu ifade belirtilen interface’in sınıf tarafından uygulanacağını belirtir. PHP’de sınıfların sadece bir sınıftan türeyebileceğini biliyoruz ancak interface için bu durum geçerli değil. Gerekli olduğu durumlarda bir sınıf birden fazla interface’i uygulayabilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim.

Yukarıdaki sınıf üç farklı interface’i uygulamış ve onun metotlarını kullanacağını belirtmiş olur. Sınıflar için kalıtım ve interface’i birlikte kullanabiliriz.

Yukarıdaki örnekte sınıfımız hem başka bir  sınıftan türemiş, onun özellik ve metotlarını miras almış aynı zamanda üç interface’i de uygulamıştır.

Son olarak genel bir kullanım örneği verelim. Var olan metotların sınıf içerisinde nasıl uygulanabileceğine bakalım.

Yukarıdaki örnekle bir sınıfın interface’i nasıl uyguladığını görebilirsiniz. İlk olarak interface’i oluşturduk ve içerisine birbiriyle anlamca bağlantılı olan metotlarımızı yazdık. Bu interface’i uygulayan sınıf ona ait olan metotları kullanmak zorundadır. Oluşturduğumuz sınıf içerisinde bu metotlara yer verdik ve her biri için fonksiyon gövdesini oluşturduk. Kod bloklarını çalıştırarak ekrana bazı ifadeler yazdırdık.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: