PHP String Fonksiyonları

String İle Kullanılan Yardımcı Fonksiyonlar

PHP dilinde string ifadeleri pek çok yerde kullanıyoruz. Bu ifadeleri kimi zaman kullanım amacına göre yeniden şekillendirmek isteyebiliriz. Burada PHP’nin bize sağladığı onlarca fonksiyondan yararlanabiliyoruz. String fonksiyonlarının tümünü incelemek isterseniz php.net üzerinden inceleyebilirsiniz. Biz en fazla kullandığımız fonksiyonlara değineceğiz.

 

Explode Fonksiyonu

String ifadeyi dizi değerlerine dönüştürür. Dönüştürme işlemi “separator” ifadeye göre yapılır.

Örnekte dönüştürme işlemi $str değişkenine atanan string ifadeye uygulandı. Hangi değere göre parçalanacağı ise birinci parametrede belirtildi. Burada “separator” ifadesi boşluk olarak kullanıldı. Bir başka deyişle string ifade her boşluk ifadesiyle karşılaşıldığında parçalandı ve dizi değeri haline getirildi. print_r diziler için kullandığımız bir fonksiyon. Bu kodun çıktısı:

olacaktır. Explode fonksiyonuna PHP 5.1 sürümüyle birlikte limit parametresi eklenmiştir. Limit parametresini kullanmak zorunlu değil. Limitin kullanımında pozitif, negatif sayılar ve sıfır kullanılır. Dizinin hangi indislerinin kullanılacağını belirler.

Örnekte sıfır limiti kullandığımızda explode fonksiyonuyla parçalanan string elemanları dizinin [0] indisine atanacaktır. Pozitif limit olarak 2’yi seçtiğimizde dizide iki indis kullanabileceğimizi belirtmiş oluyoruz. Parçalanan string ifadenin birinci elemanı birinci indise, geri kalanlar ikinci indise atanır. Son olarak negatif limit olarak -1 kullandığımızda son elemanı dışarıda bırakmış oluyoruz. Eğer -2 yazmış olsaydık son iki elemanı dışarıda bırakacaktık. Örneğin çıktısı:

Implode Fonksiyonu

Explode fonksiyonu string ifadeyi diziye dönüştürmeyi sağlıyordu. Implode ise tam tersi göreve sahip. Dizideki değerleri string ifadeye dönüştüren implode fonksiyonu bunu iki yolla yapabilir. İlk olarak dizi değerlerini herhangi bir parametre kullanmadan string’e çevirebiliriz. Örnek olarak:

Dizinin indisleri aralarında boşluk olacak şekilde string ifadeye çevrilmiştir. Ekran çıktısı:

olur. Implode fonksiyonunu parametre ekleyerek de kullanabiliriz.

İlk olarak bir önceki örnekte olduğu gibi parametre vermedik. Buradaki çıktı aynı olacaktır. Sonraki kullanımlarda ise string ifadeye çevirirken aralarında hangi değeri kullanmasını istediğimizi belirttik. Örneğin çıktısı:

olacaktır.

strpos Fonksiyonu

strpos fonksyionu, ifadenin içerisinde belirttiğimiz başka bir ifadenin ilk olarak kaçıncı karakterde başladığını belirtir. Belirttiğimiz ifade bulunmuyorsa eğer herhangi bir çıktı üretmez. strpos fonksiyonu küçük büyük harfe duyarlıdır. Kullanım biçimi:

şeklindedir. “başlangıç” parametresi zorunlu değildir. Örnek verelim:

php ifadesini string içerisinde ilk geçtiği yerin sırasını döndürüyoruz. Eğer başlangıç parametresi olarak örneğin 10 değerini eklemiş olsaydık, 10. karakterden başlayarak bir sonraki karşılaştığı yeri döndürmüş olacaktı.

ucfirst Fonksiyonu

String ifadenin ilk karakterini büyük harfe çevirir.

Ekran çıktısı:

olacaktır.

 lcfirst Fonksiyonu

ucfirst fonksiyonunun tersine ilk karakteri küçük harfe çevirir. Örnek olarak:

ucwords Fonksiyonu

Her kelimenin ilk harfini büyük harfe çevirir. Aynı örneği kullanalım:

strtoupper ve strtolower Fonksyionları

strtoupper tüm karakterleri büyük harfe çevirirken, strtolower ise tam tersi görev yapar.

nl2br Fonksiyonu

String ifade içerisinde “\n” ile birlikte kullanılır. “\n” geçtiği yerden itibaren bir alt satıra geçer. Bu işlemi HTML etiketlerinden <br> etiketini kullanarak yapar.

Ekran çıktısı:

olacaktır. Kaynak kodu incelediğimizde

olduğunu görmekteyiz. “\n” kullandığımız yere HTML <br> etiketi eklenmiş ve bir alt satıra geçmesi sağlanmıştır.

 printf Fonksyionu

String içerisinde kullanacağımız değişkenlerin belli formatta yazılmasını sağlar.

Örnekte iki değişkenimiz bulunmakta. İlki bir tam sayı, diğeri ise string ifadeden oluşuyor. Bu değişkenleri fonksiyon içerisinde türlerine göre kullanıyoruz. Tam sayı için “%d” string için “%s” kullanılır. Bu iki değişkene atayacağımız değerleri ise sıralamayı koruyacak şekilde fonksiyona atıyoruz. İlk yer tutucu $str değişkeni, ikinci yer tutucu ise $sayi değişkeninin değerini alacağını belirtmiş oluyoruz.

sprintf Fonksiyonu

printf fonksiyonu içindeki ifadeyi ekrana yazdırırken sprintf, bu ifadeyi bir değişkene atar.  Örneğin:

Bu örnekte sprintf fonksiyonuyla ürettiğimiz çıktıyı $txt değişkenine atamış olduk ve ardından bu değişkeni ekrana yazdırdık.

strrev Fonksiyonu

strrev fonksiyonu ifadeyi tersine çevirmemizi sağlar.

wordwrap Fonksiyonu

wordwrap fonksiyonu belli bir uzunluğa ulaşıldığında ifadeyi bölerek bir alt satıra geçmeyi sağlar. Kullanımı:

şeklindedir. Genişlik değeri olarak kaç karakter sonunda alt satıra geçileceğini belirtiyoruz. Varsayılan değer 75’tir. Eğer kendiniz bir değer tanımlamazsanız 75 karakter sonunda alt satıra geçecektir. Karakter, alt satıra geçmek için kullanacağımız ifadeyi belirler. Varsayılan değer “\n” olarak gelir. Kullanımı zorunlu değildir. Son olarak kelime değeri ise boolean değer alır. Eğer true yazarsanız aynı işlem kelimeler içinde geçerli olur. Örneğin 10 karakter ile sınırlandıralım ve 12 karakterlik bir kelime kullanalım. Bu durumda son iki karakter yeni satırdan devam edecektir. False ile kullanırsanız kelimeler için geçersiz olur. Sınırı aşsa dahi alt satıra geçmez. Varsayılan değeri false olarak gelir.

Örnekte $str değişkenine atadığımız ifadeyi 15 karaktere ulaştığında bir alt satıra geçecek şekilde ayarlıyoruz. Alt satıra geçmek için <br>\n kullanmasını belirtiyor ve kelimeler için de geçerli olmasını istiyoruz. Ekran çıktısı:

olacaktır. Bir başka örnekte farklı bir duruma değinelim.

yazdığımızda ekran çıktısı olarak cümle değişmeden karşımıza çıkar. Sayfa kaynağını görüntülediğimizde ise fonksiyonun işlevini yerine getirdiğini görürüz. Bunun sebebi başta belirttiğimiz “karakter” kısmını boş bırakmamızdır. Kelimelerin hangi karakterle ayrılacağını belirtmediğimiz taktirde “\n” kullanılacağını söyledik. Burada “\n” karakterini kullanmadığımız için cümle olduğu gibi ekrana yazdırıldı. Bu durumu düzeltmek için yukarıda anlattığımız nl2br fonksiyonundan yararlanabiliriz. Kodlarımızı

olarak değiştirirsek önce wordwrap fonksiyonu devreye girecek ve ardından oluşan ifade için nl2br fonksiyonu kullanılarak ekrana yazdırılacak.

trim Fonksiyonu

Son olarak trim fonksiyonunu örneklerle anlatalım. trim fonksiyonu string ifadenin başında veya sonunda bulunan boşlukları veya belirlenen ifadeleri silmeye yarar. Trim fonksiyonu daha çok formdan alınan bilgilerin temizlenmesinde kullanılır. Örneğin bir kullanıcı kayıt ekranında boşluk karakteri kullanarak bilgilerini girebilir. Böyle durumlarda string ifadeyi boş kısımdan arındırmak için fonksiyona başvurulur. Örnek olarak:

Silinmesini istediğimiz ifadeyi ikinci parametre olarak fonksiyona atadık. Ekran çıktısı:

olacaktır.

ltrim ifadenin başında uygularken, rtrim sonundan başlayarak uygular. Son bir örnek de boşluk karakteri için verelim:

Örneğin nasıl uygulandığını görmek için sayfa kaynağını görüntüleyin.

olarak karşınıza çıkacaktır. Fakat ekran çıktısı:

olur.

 

 

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: