eloquent orm Dersleri

Eloquent ORM İle Veritabanı İşlemleri

Eloquent ORM, Laravel’in veritabanı ile çalışmak üzere sunduğu ActiveRecord uygulamasıdır. Tüm veritabanı tablolarına, her biri için oluşturulan Model ile ulaşılabilir. Model yapıları tablolarda sorgular çalıştırmaya ve yeni kayıtlar eklemeye izin verir. Model Oluşturma Başlangıç olarak yeni bir Eloquent modeli oluşturalım. Model …
error: