html link vermek Dersleri

HTML Link (Bağlantı) Ekleme

HTML Link (Bağlantı) Ekleme Linkler hem site içinde hem de başka bir siteye bağlantı vermemizi sağlar. HTML dilinde linkler için <a> etiketi kullanılır. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir. href: Hedef adresin yazıldığı alandır. bağlantı metni: Bağlantının verilme biçimidir. Bağlantı verilirken tüm URL yerine hedef …
error: