html Dersleri

HTML Link (Bağlantı) Ekleme

HTML Link (Bağlantı) Ekleme Linkler hem site içinde hem de başka bir siteye bağlantı vermemizi sağlar. HTML dilinde linkler için <a> etiketi kullanılır. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir. href: Hedef adresin yazıldığı alandır. bağlantı metni: Bağlantının verilme biçimidir. Bağlantı verilirken tüm URL yerine hedef …

HTML Sayfasına CSS Eklemek

HTML Sayfasına CSS Eklemek HTML sayfalarını şekillendirmek için CSS kodlarını kullanıyoruz. CSS ile HTML elementlerine sayısız biçim verebiliriz. Örneğin bir form elementinin genişliğini, yüksekliğini, pozisyonunu ayarlayabiliriz. Kısacası istediğimiz sayfa düzenini oluşturabiliriz. Peki CSS kodlarını HTML içerisinde nasıl kullanabiliriz? Bunun için …

HTML Başlangıç ve Sayfa Yapısı

HTML Nedir? HTML, web sayfalarını tanımlayan markup dildir. Açılımı Hyper Text Markup Language olan dili kullanmak için etiketlerden yararlanırız. Oluşturulan sayfalar tümüyle kendine ait olan etiketlerden oluşur. Her bir etiket sayfa içerisinde farklı bir amaca hizmet eder. Tek başına statik sayfalar oluşturabilir …
error: