html5 Dersleri

HTML Link (Bağlantı) Ekleme

HTML Link (Bağlantı) Ekleme Linkler hem site içinde hem de başka bir siteye bağlantı vermemizi sağlar. HTML dilinde linkler için <a> etiketi kullanılır. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir. href: Hedef adresin yazıldığı alandır. bağlantı metni: Bağlantının verilme biçimidir. Bağlantı verilirken tüm URL yerine hedef …

HTML Başlangıç ve Sayfa Yapısı

HTML Nedir? HTML, web sayfalarını tanımlayan markup dildir. Açılımı Hyper Text Markup Language olan dili kullanmak için etiketlerden yararlanırız. Oluşturulan sayfalar tümüyle kendine ait olan etiketlerden oluşur. Her bir etiket sayfa içerisinde farklı bir amaca hizmet eder. Tek başına statik sayfalar oluşturabilir …
error: