laravel veritabanı Dersleri

Eloquent ORM İle Veritabanı İşlemleri

Eloquent ORM, Laravel’in veritabanı ile çalışmak üzere sunduğu ActiveRecord uygulamasıdır. Tüm veritabanı tablolarına, her biri için oluşturulan Model ile ulaşılabilir. Model yapıları tablolarda sorgular çalıştırmaya ve yeni kayıtlar eklemeye izin verir. Model Oluşturma Başlangıç olarak yeni bir Eloquent modeli oluşturalım. Model …

Laravel 5 Migration Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Laravel 5 Migration Nedir ve Nasıl Kullanılır? Migration, Laravel framework’te veritabanı için kullanılan versiyon kontrol sistemi benzeri bir yapı olarak düşünülebilir. Yazılım geliştirme yapan ekibe, uygulamanın veritabanı üzerinde kolayca değişiklik yaparak, bunları paylaşma imkanı sağlar. Migration Oluşturma Laravel ile migration oluşturmak için make:migration komutunu …
error: