laravel Dersleri

Eloquent ORM İle Veritabanı İşlemleri

Eloquent ORM, Laravel’in veritabanı ile çalışmak üzere sunduğu ActiveRecord uygulamasıdır. Tüm veritabanı tablolarına, her biri için oluşturulan Model ile ulaşılabilir. Model yapıları tablolarda sorgular çalıştırmaya ve yeni kayıtlar eklemeye izin verir. Model Oluşturma Başlangıç olarak yeni bir Eloquent modeli oluşturalım. Model …

Laravel 5 HTTP Request (İstek) Yapısı

Laravel 5 HTTP  Request (İstek) Yapısı Sorguya Erişim Laravel framework’te yapılan HTTP isteklerine erişmek için controller içerisindeki metotlarımıza Illuminate\Http\Request sınıfının örneğini ekliyoruz.  Bir controller sınıfı oluşturduğumuzu varsayalım. Bu sınıfın içerisinde store isimli aldığı veriyi veritabanına kaydetmek üzere kullandığımız metot bulunsun. Bu metot içerisinde yapılan …

Laravel 5 Migration Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Laravel 5 Migration Nedir ve Nasıl Kullanılır? Migration, Laravel framework’te veritabanı için kullanılan versiyon kontrol sistemi benzeri bir yapı olarak düşünülebilir. Yazılım geliştirme yapan ekibe, uygulamanın veritabanı üzerinde kolayca değişiklik yaparak, bunları paylaşma imkanı sağlar. Migration Oluşturma Laravel ile migration oluşturmak için make:migration komutunu …

Laravel 5 Routing (Rota) Sistemi

Laravel 5 Routing (Rota) Sistemi Laravel’in kendi sitesindeki dökümantasyonu Türkçe’ye çevirerek ve aynı zamanda farklı örnekler de kullanarak route (rota) sistemini anlatacağız. Laravel framework’te tüm rota yapıları app/Http/routes.php dosyasında tanımlanır ve seçilen rota otomatik olarak framework tarafından yüklenir. En basit şekliyle bir rota yapısını …
error: