oop Dersleri

PHP İle Nesne Tabanlı Programlama (OOP)

PHP İle Nesne Tabanlı Programlama Nesne tabanlı programlama, aynı görevi yapan yapıların bir sınıf altında toplanmasıyla oluşturulan kodlama biçimidir. Tekrarlardan kaçınmak ve projelerin rahat biçimde sürdürülebilir olmasını sağlamak için tercih edilir. Kendini tekrarlamayan bir kodlama yapmanın en büyük avantajı, projede küçük …
error: