php dosya işlemleri Dersleri

Include ve Require İle Dosya Dahil Etme

PHP’de Dışarıdan Dosya Çağırma Include veya require ifadeleri kaynağı belirtilen dosyanın içerisindeki tüm yazı, kod ve etiketleri kullanıldığı dosyanın içerisine dahil eder. Özellikle bir HTML veya PHP sayfasını pek çok farklı sayfanın içerisinde kullanıyorsanız büyük kolaylık sağlar. include ve require …
error: