php exception fırlatma Dersleri

PHP Exception Kullanımı ve Try Catch Yapısı

Exception’lar programlarımızın istediğimiz gibi çalışmadığı durumlarda ortaya çıkarlar. Hata Fırlatma (Throwing) Hata fırlatma ve yakalamanın nasıl olduğunu bir örnek üzerinden inceleyelim. Bir fonksiyon yazalım ve bu fonksiyonun almasını istemediğimiz bir değer girildiğinde hata fırlatalım. Bu fonksiyonumuzu çağıralım. Kodu …
error: