php get ve post metotları Dersleri

GET ve POST Metotlarının Kullanımı

GET ve POST Metotlarının Kullanımı PHP ile kullanıcıdan alınan verinin sunucuya iletilmesi için kullanılan iki metot bulunmaktadır: GET metodu POST metodu Tarayıcı sunucuya bilgileri göndermeden önce onların belli bir düzene göre kodlamasını yapar. Bu düzende isim/değer çiftleri eşittir işareti ile …
error: