php interface kullanımı Dersleri

PHP Interface (Nesne Arayüzleri) Kullanımı

Interface (Nesne Arayüzleri) Nesne arayüzleri (interface) PHP dilinde nesne yönelimli programlamada sıklıkla kullanılırlar. Amacı, anlamca bağlantılı olan metotları bir arada kullanarak interface’i uygulayan sınıfın bu metotları çalıştırmasını zorunlu kılmaktır. Bir nevi o sınıfla kontrat imzalamak gibi düşünebilirsiniz. Sınıf uyguladığı interface’in …
error: