php Dersleri

Dosya Yükleme (Upload) İşlemi

Dosya Yükleme (Upload) İşlemi Web sunucusuna dosya yükleme işlemi yapmak karmaşık gibi gözükse de aslında oldukça basit bir işlemdir. Yapmamız gereken sadece yükleme yapacağımız form için özel bir kodlama olan multipart/form-data ifadesini eklemek ve gerisini tarayıcıya bırakmaktır. Bir örnekle başlayalım.  …

GET ve POST Metotlarının Kullanımı

GET ve POST Metotlarının Kullanımı PHP ile kullanıcıdan alınan verinin sunucuya iletilmesi için kullanılan iki metot bulunmaktadır: GET metodu POST metodu Tarayıcı sunucuya bilgileri göndermeden önce onların belli bir düzene göre kodlamasını yapar. Bu düzende isim/değer çiftleri eşittir işareti ile …

PHP Interface (Nesne Arayüzleri) Kullanımı

Interface (Nesne Arayüzleri) Nesne arayüzleri (interface) PHP dilinde nesne yönelimli programlamada sıklıkla kullanılırlar. Amacı, anlamca bağlantılı olan metotları bir arada kullanarak interface’i uygulayan sınıfın bu metotları çalıştırmasını zorunlu kılmaktır. Bir nevi o sınıfla kontrat imzalamak gibi düşünebilirsiniz. Sınıf uyguladığı interface’in …

PHP Çerez (Cookie) Kullanımı

PHP Çerezlerin (Cookies) Kullanımı Çerezler, web sunucusundan gelen bir verinin kullanıcının bilgisayarına kaydedilmesini sağlar. Her türlü alfanümerik bilgi boyutu 4kb’ı geçmemek üzere kaydedilebilir. Kaydedilen çerezler bilgisayardan alınıp tekrar sunucuya gönderilerek kullanılabilir. Sıklıkla kullanıldığı alanlara oturum bilgileri (session), alışveriş sepeti içerikleri, giriş …

PHP array_map Fonksiyonu Kullanımı

PHP array_map Fonksiyonu Kullanımı Dizideki her elemanı kullanıcı tarafından belirlenmiş olan fonksiyonda işleme sokan ve yeni dizi değeri döndüren fonksiyondur. Kullanımı genel olarak aşağıdaki gibidir. array_map fonksiyonunu genellikle iki dizi değişkeniyle birlikte kullanıyoruz. İlk dizi fonksiyon ile işleme alınacak olan dizidir. …

PHP PDO Kullanımı ve Veritabanı İşlemleri

PHP PDO Kullanımı PDO sınıfı ile veritabanı bağlantısını nasıl gerçekleştireceğimizi yazımızda bulabilirsiniz. Bu yazıda ise PDO sınıfını kullanarak sorgu hazırlama, çalıştırma ve sonuçları elde etmeyi çeşitli örneklerle anlatalım. bindValue metodu ile yer tutuculara değer atamayı, sorguları çalıştırmayı ve dönen sonuçları fetch, fetchAll, …

PHP Tarih Ve Zaman Fonksiyonları

PHP Tarih ve Zaman Fonksiyonları PHP tarih ve zamanı belirlemek için Unix standartlarını kullanır. Unix zaman damgaları (timestamp) 1 Ocak 1970 tarihinden başlayarak basitçe saniyeler üzerinden hesaplamalar yapılmasını sağlar. Örneğin şu anki zaman damgasını (timestamp) bulmak için time fonksiyonunu kullanabiliriz. Çıkan sonuç …
error: